Za pokácené stromy bude náhradní výsadba


Několik desítek stromů, které byly ve špatném zdravotním stavu nebo se nehodily do městské zástavby, padlo v letošním období vegetačního klidu ve Strakonicích. Neznamená to však, že by zeleně ve městě ubylo. Za pokácené stromy brzy přijde náhradní výsadba.
Se změnami v podobě zeleně musí počítat obyvatelé vnitrobloku domů v Dukelské ulici. Vzhledem k plánované rekonstrukci této plochy zde na základě projektu bylo odstraněno dvanáct stromů a několik keřů. Po stavebních úpravách vnitrobloku budou zasazeny nové dřeviny. Totéž platí i pro horní část Ellerovy ulice, kde javory jasanolisté v dohledné době nahradí vhodnější javory mléč. Dosavadní stromy totiž na tom nebyly po zdravotní stránce dobře, byť to tak na první pohled nemuselo vypadat. „Nelze posuzovat zdravotní stav stromu pouze ze zbylého pařezu. Ten, ač se jeví jako zdravý, ještě neznamená, že strom byl skutečně zdravý a pro své okolí bezpečný,“ vysvětlil Ondřej Feit z Městského úřadu Strakonice.
Jedna statná vrba, jejíž kmen napadla hniloba, byla nedávno pokácena i v místě budoucího sjezdu do průmyslové zóny Kání vrch.. A konečně – kácelo se i na různých místech podél Mlýnského náhonu, ať už z pěstebních, bezpečnostních nebo zdravotních důvodů. Část stromů totiž byla napadena dřevokaznými houbami, jiné měly růstové defekty a další anomálie. Město ve všech zmíněných lokalitách zajistí náhradní výsadbu, ale dojde k ní pravděpodobně až za půl roku. „Vzhledem k posledním klimatickým vrtochům našeho počasí spíše směřujeme náhradní výsadbu do podzimních měsíců, a to z důvodu zajištění vláhy a ujmutí sazenic. Jarní výsadba je poměrně riziková,“ dodal Ondřej Feit. (bob)