Zpravodajství STTV - 4. týden 2015

See video

Občané města budou k významnému životnímu jubileu dostávat dárkové poukazy. Tříkrálová sbírka na Strakonicku a Blatensku byla úspěšná. Ve Strakonicích skončil osmý ročník přehlídky amatérských divadelních souborů