Zpravodajství STTV - 52. týden 2014

See video

Strakonické zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet na rok 2015. Děti ze Základní umělecké školy ve Strakonicích vytvořily úspěšný animovaný film. Sváteční výstava v Muzeu středního Pootaví přibližuje chuť a vůně Vánoc.