Zpravodajství STTV - 1. týden 2022

See video

Na posledním prosincovém zasedání městského zastupitelstva starosta města Břetislav Hrdlička poděkoval všem zastupitelům za odpovědnou práci a popřál jim do nového roku hodně zdraví. My jsme se ten den některých z nich zeptali, co oni v novém roce přejí občanům Strakonic. Pivovar plánuje investice přesahující 12 milionů korun, což je nejvíce za posledních pět let. Zástupci nemocnice převzali pod vánočním stromem symbolický šek od strakonických podnikatelů na nákup nové sanitky. Malí koledníci Tříkrálové sbírky začali obcházet domácnosti. Sport: Šestý ročník předsilvestrovského derby příznivců pražských „S“ se poprvé odehrál na velkém hřišti Na Křemelce a poprvé ve sněhu, který na Štěpána napadl.