Zpravodajství STTV - 12. týden 2022

See video

František Ladislav Čelakovský nad rámec učebních osnov, tak by se dalo nazvat setkání u sochy velkého strakonického rodáka u příležitosti výročí jeho narození. Automatická prodejna maloobchodního řetězce COOP byla otevřena ve Strakonicích. Jedná se první prodejnu v České republice, ve které lze nakupovat čtyřiadvacet hodin denně. V Rytířském sále strakonického hradu bylo ukončeno 17. Mezinárodní bienále Žena Woman Strakonice 2021 slavnostním vyhlášením vítězných fotografií a předáním cen. V divadelním souboru Radost vrcholí přípravy na jubilejní 55. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice s postupem na loutkářskou Chrudim.