Zpravodajství STTV - 3. týden 2024

See video

Letošní Tříkrálovou sbírku na Strakonicku tradičně zahájil koncert v kostele sv. Markéty. Nová, v pořadí druhá, nemocniční lékárna je otevřena nepřetržitě sedm dní v týdnu. Na sklonku minulého roku obdržel strakonický kuchař Pavel Drdel Cenu starosty za dobrou reprezentaci města a podporu dětí ze znevýhodněných rodin. Ohlédnutí za vánočním koncertem dětského hudebního souboru Prácheňáček ve strakonickém kulturním domě. Pokračujeme další částí ankety, ve které jsme se ptali známých osobností, co očekávají od roku 2024.