Zpravodajství STTV - 32. týden 2022

See video

Maltézští rytíři ocenili expozici Muzea středního Pootaví, která zaznamenává vývoj řádu od jeho vzniku po současnost. Nové expozice rekonstruovaného muzea přitahují návštěvníky strakonického hradu. Nemocniční lékárna rozšířila své služby. K lékovému poradenství a měření tlaku nově zavedla také měření hladiny cukru v krvi. Na tažovické louce se sešli příznivci tradičního sečení a správně naklepaných kos. Účastníky kromě vůně ranní trávy očarovala také vůně vdolků, buchet, po domácku škvařeného sádla a režné pálenky. Sport: Ve Strakonicích se uskutečnil 10. ročník florbalového utkání známý jako Memoriál Petra Adlera. Při této příležitosti oslavil strakonický florbalový klub i 20. výročí svého vzniku.