Zpravodajství STTV - 39. týden 2023

See video

Rychlý zásah policejní hlídky u strakonického jezu na Křemelce zachránil muže před utonutím. Sesunutý třicetitunový kadovský viklan, který byl v roce 1985 prohlášen za přírodní památku, vrátil zpátky Pavel Pavel s desítkami dobrovolníků. V Maltézském sále a v sále U Kata strakonického hradu je od 15. září k vidění unikátní výstava z tvorby Františka Doubka nazvaná Česká státnost. Třiadevadesátiletý Ladislav Pavel poprvé vystavuje své dřevořezby ve Strakonicích. Soutěžící tradiční akce Skate Contest Strakonice 2023 se vůbec poprvé mohli utkat na novém skateparku za zimním stadionem, který byl otevřen v květnu letošního roku. POZVÁNKA: V příštím týdnu 28. září oslavíme státní svátek a ve Strakonicích můžeme navštívit jednu z největších jihočeských poutí.