Zpravodajství STTV - 43. týden 2023

See video

Setkávání českých a amerických lékařů na neurologicko/internistických sympoziích ve Strakonicích se stalo již tradicí. S jejich patronkou, lékařkou Dianou Apetauerovou z Lahey clinik v Bostonu, jsme si povídali o rozdílech ve zdravotnictví u nás a za oceánem. Téměř třicet civilistů si v posádce 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích vyzkoušelo, jaké to je být vojákem. Tvůrčí skupina pokročilých při divadelním spolku Čelakovský připravila Dva dny plné divadla ve spolupráci s městským kulturním střediskem a za podpory města Strakonice.