Říjen 2008

Krajský soud neuznal zprošťující verdikt v kauze SBD

Přehraj video

Redaktor: Martina Vaněčková
Emil Chlad, bývalý ředitel Stavebního bytového družstav Strakonice, znovu čelí obžalobě z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Krajský soud zrušil zprošťující rozsudek píseckého soudu a případ mu vrátil k novému projednání.

Odpověď soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích Ondřeje Vítů ke zrušení zproštujícího rozsudku Emila Chlada:

"Krajský soud vyhověl odvolání, k odvolání státní zástupkyně prvostupňový rozsudek v celém rozsahu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně. Hlavní důvody spočívaly v tom, že jsme sice přitakali tomu, že úvahy prvostupňového soudu logiku rozhodně nepostrádají, ale na druhé straně jsme museli konstatovat, že prvostupňový soud opomenul zohlednit určité významné skutečnosti.

Strakonická televize natočila dokument o Šmidingerově knihovně

Přehraj video

Šmidingerova knihovna slaví tento rok 165. výročí od svého založení. Minulý týden se proto ve společenském sále knihovny konal slavnostní večer u příležitosti této události. Zároveň zde měl premiéru dokument o historii a současnosti Šmidingerovy knihovny, který vyrobila Strakonická televize. Šestiminutový film teď ke zhlédnutí nabízíme i našim divákům. (red)

Volby 2008 : Jan Zahradník neobhájil hejtmanský post

Přehraj video

Volby do zastupitelstev krajů v celé republice provázela zhruba čtyřicetiprocentní účast. Přímo ve městě Strakonice přišlo 17. a 18. října k urnám dohromady 38,95 % z necelých devatenácti tisíc oprávněných strakonických voličů. A jako ve všech krajích i v tom jihočeském zvítězila Česká strana sociálně demokratická. Přímo ve Strakonicích volilo ČSSD s lídrem Jiřím Zimolou 2 594 občanů, což je 36,76 % těch, co v našem městě přišli k volbám. Občanské demokraty v čele s dosavadním hejtmanem Janem Zahradníkem volilo 29,29 % strakonických občanů.

Katovice si připomněly osobnost Josefa Jílka

Přehraj video

V polovině října se konaly oslavy sto let narození pátera Josefa Jílka, který byl popraven nacisty. Tento kněz a odbojář působil za války v Katovicích.
Katovice si připomněly osobnost pátera Josefa Jílka, který se zapojil do protifašistického odboje. Vystavoval falešné křestní listy, spolupůsobil při falšování přihlášek a odhlášek pobytu a tím zachránil život řadě lidí.

Špatně parkující auta na sídlištích blokují popelářům cestu

Přehraj video

Nedostatek parkovacích míst nutí obyvatele sídlišť k tomu, že parkují, kde se dá. Situace je už taková, že se popeláři nemohou dostat ke kontejnerům a poslední tři roky volají k zásahům strakonickou městskou policii.

Nemocnice má nového primáře

Gynekologicko porodnické oddělení ve Strakonicích má nového primáře. Tím byl 22. října 2008 jmenován Alfréd Dörr. Nový primář dříve působil ve vedoucích funkcích gynekologicko porodnických oddělení v Brně a Liberci. (mav)

Jakub napadený skiny se po rehabilitaci vrátil domů

Jakub z Čejetic, kterého 10. května napadli neonacisti, se vrátil z rehabilitačního ústavu Kladruby domů. Díky Jakubově pevné vůli a profesionalitě lékařů a fyzioterapeutů teď Jakub chodí téměř bez následků, přestože bezprostředně po napadení ochrnul na polovinu těla. (mav)

K–centrum na koncertu vybralo dvacet tisíc korun

Zhruba 20 000 korun se podařilo vybrat Krizovému a kontaktnímu centru Strakonice na jeho 1. benefičním koncertu. Ten se konal 17. října na Křemelce. Výtěžek ještě bude zdvojnásoben Nadací
Divoké husy a použit na rozšíření služeb Krizového a kontaktního centra. (mav)

ČČK věnoval dárcům krve divadelní představení

Český červený kříž letos pojal poděkování bezplatným dárcům krve originálně. Minulý týden je pozval na divadelní představení. Na hru s názvem Na správné adrese se do kulturního domu ve Strakonicích přišlo podívat 150 dárců. (mav)