Planeta - můj domov (naučný dokument pro děti)

See video

Místní akční skupina Strakonicko byla založena v roce 2004 a její zájmové území tvoří na 57 obcí. Za tu dobu už zrealizovala nespočet projektů. Rok 2020 byl zaměřen na ekologii a budoucnost planety Země - výstupem je naučný dokument pro děti. Mateřské a základní školy přispívaly do dokumentu výtvarnými pracemi a také video scénkami. Filmem diváka provádí dvě postavy. Paní Igelitová, které je budoucnost naší země lhostejná a paní Bezobalová, která se snaží paní Igelitovou změnit – a to se nakonec podaří. Podobu obou postav vytvořil výtvarník a pedagog Robert Kostěnec. Film se snaží dětem přiblížit problematiku plýtvání potravinami, ale hlavně upozorňuje na nadměrné využívání plastových obalů a dopad této skutečnosti na naši planetu Zemi.