STRAKONICKÁ TV: ZPRAVODAJSTVÍ 34/2013

See video

Zahrada poznání inspirovala obce k vysazování ovocných stromů. Jakub Bursa a zedničtí mistři tzv. selského baroka mají výstavu ve Volyni. Prácheňský soubor písní a tanců hledá nové tanečníky.