Strakonický projekt Zahradou poznání inspiroval také ostatní obce

See video

Na dvanáctém ekologicko-osvětovém projektu města Strakonice se dále podílejí Šmidingerova knihovna, Blatná a Vodňany. Jeho smysl spočívá ve vysazování původních odrůd ovocných stromů v krajině a přibližování významných literátů, kteří v regionu žili, nebo o něm psali.

"Celý cyklus je šestiletý a nese název Zahradou poznání. Zahradou proto, že v něm budou vysazovat ovocné stromy, a poznání proto, že se pokusí představit nejvyznamnější osobnosti regionu Strakonicka, Vodňanska, Blatenska s přesahem do Písecka a Sušicka," uvedl pracovník odboru životního prostředí MěU Strakonice Miroslav Šobr. Do projektu se zapojily také obce spjaté se známými spisovateli. V Oseku si připomínají Franze Kafku, o Radomyšli psal Jaroslav Hašek, Stožice mají Josefa Holečka, Vodňany Julia Zeyera a Blatná Aloise Jiráska. "Zatím byly letos vysázeny jabloně na patnácti místech a zároveň tam vzniknou pamětní zastavení, která spočívají v tom, že u výsadeb je lavička a kámen s informační tabulkou, proč tam vlastně jabloně byly vysazeny," doplnil Miroslav Šobr.
Jedno z půvabných pamětních míst vzniklo ve Štěkni, kde část svého života strávil spisovatel Pošumaví a Šumavy Karel Klostermann. Informační tabulka připomíná jeho povídky - Na cestě k domovu a Dvě gardy.
"Projekt mi připadá velmi zajímavý, protože si myslím, že je důležité uvádět věci do souvislostí. Tady se snoubí historie s přírodou, kulturou, literaturou a navíc s významnými osobnostmi regionu, což si myslím, že je jenom dobře. Jednou z těch osobností je mimo jiné Josef Šmidinger, který je s naší knihovnou spjat velmi úzce. Popřála bych autorům projekt, aby ho dovedli do zdárného konce," podpořila projekt ředitelka Šmidingerovy knihovny Andrea Karlovcová. Letošní část projektu Zahradou poznání 2013 bude zakončena na podzim výsadbou ovocných stromů ve Strakonicích, mezi Dražejovem a Střelou. Pamětní místo zde připomene jejich významného rodáka pátera Josefa Šmidingera. (puč)