Školství

Zastupitelé řešili budoucí kapacitu školek


Zastupitelé na svém posledním zasedání diskutovali o řešení kapacity mateřských školek ve Strakonicích. Opoziční zastupitelku Miladu Vlasákovou zajímalo, proč město neobnoví provoz mateřinky v Ellerově ulici a jak v budoucnu využije nově vzniklé třídy dvou stávajících školek. Zasedání strakonického zastupitelstva se konalo v polovině března a mimo jiné se mluvilo o řešení kapacity mateřských školek. Od září bude otevřena odloučená třída MŠ U Parku, a to v přízemí bývalé školní budovy v Lidické ulici.

Gymnázium podpořilo dětské centrum

Strakonické gymnázium finančně podpořilo Dětské centrum Jihočeského kraje, které sídlí v areálu nemocnice Strakonice a poskytuje pomoc a služby dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci. V rámci reprezentačního plesu gymnázia se podařilo vybrat 25 tisíc korun a ty pak organizátoři předali řediteli Dětského centra Martinu Karasovi. Už v minulosti tato strakonická střední škola podpořila centrum výtěžky z tombol a maturitních plesů. (mav)

Vojáci předali mateřské školce finanční dar

Celkem 22 500 korun dostala Mateřská škola speciální ve Strakonicích od příslušníků 25. protiletadlové raketové brigády v Lipkách. Patnácti tisíci na nedávném vojenském plese přispěl velitel brigády plukovník Vladimír Barca, který za tuto částku vydražil výtvarná díla dětí se zdravotním handicapem, jež zmíněnou školku navštěvují. Sedm a půl tisíce korun pak vojáci věnovali ze vstupného. Mateřská škola speciální darované peníze použije především na různé rekondiční pobyty i aktivity, které přispívají ke zlepšení zdravotního stavu dětí. (bob)

K zápisům přišlo více dětí

K zápisům do strakonických základních škol přišlo letos 354 předškoláků. To je o 43 více než v loňském roce. O odkladu se rozhodlo u 72 dětí a do škol jich tedy nakonec nastoupí 282. Otevírá se 12 prvních tříd, čtyři na Dukelské, po třech na základních školách F. L. Čelakovského a Krále J. z Poděbrad a dvě po dvaadvaceti žácích na základní škole Povážská. (mav)

Chystá se zateplení dalších škol

Zateplení a výměny oken za 8,5 milionu korun se již na jaře dočká mateřská škola Šumavská ve Strakonicích. Městu se podařilo získat zhruba pětimilionovou dotaci z Operačního programu životního prostředí. Ještě letos by měl být zateplen také objekt základní školy F. L. Čelakovského v Jezerní ulici. Předpokládaná cena díla podle projektu se pohybuje kolem 20 milionů korun. I zde velkou část nákladů pokryje příspěvek z Evropské unie. Město Strakonice nyní bude usilovat o dotaci na zateplení včetně výměny oken mateřské školy Lidická a sportovní haly v Máchově ulici. (bob)

V přízemí bývalé školy Lidická vznikne mateřská školka


Vypsat zápisy do mateřských škol s tříměsíčním předstihem se strakonické radnici vyplatilo. Na řešení chybějící kapacity má potřebný dostatek času. Nová třída vznikne v mateřské škole Šumavská, dále v přízemí bývalé školy Lidická a rozšíří se počty dětí v mateřinkách v ulici A. B. Svojsíka a Holečkova.
Sedmadvacet dětí, to byl statistický odhad nedostatku míst ve strakonických školkách. A byl to také důvod, proč se zápisy do mateřinek konaly s tříměsíčním předstihem. Ve skutečnosti byl zájem rodičů vyšší. „U mateřských školek jsme při současných zápisech měli opravdu veliký převis. Těch dětí bylo zapsáno o sto šedesát jedna více než byly naše možnosti,“ konstatovala místostarosta Strakonic Ivana Říhová.

Stavební úpravy si vyžádají statisíce korun

Návrh na zvýšení kapacity mateřských škol tento týden ještě posoudí městská rada. Každopádně projekt na úpravu prostor v mateřské škole Šumavská je hotový. Náklady na stavební část budou činit půl milionu korun. Zhruba dalších tři sta tisíc bude stát vybavení nových prostor. V případě detašovaného pracoviště v budově bývalé školy Lidická jsou náklady vyšší, protože se musí vybavit výdejnou jídla. Jen stavební náklady počítají se sumou jeden milion sedm set tisíc korun. (bob)

Zápisy do mateřských škol budou již v polovině února

Letošní zápisy do mateřských škol ve Strakonicích se uskuteční ve dnech 13. a 14. února, tedy dříve, než bylo obvyklé. Důvodem je, že radnice chce včas zjistit skutečný počet nastoupivších dětí. O tom, jaká je současná kapacita školek a další informace, chystáme do reportáže v příštím vysílání Strakonické televize. (mav)

Prvního oficiálního psychologa na střední škole má gymnázium


V nové knihovně strakonického gymnázia se našel prostor pro práci psycholožky, která má k dispozici místnost pro pohovory se studenty a jejich rodiči. Tato spolupráce ale začala neoficiálně již v době, kdy Zuzana Kostková začala ve škole vyučovat psychologii. Odborníci tento krok školy chválí.

Knihovně gymnázia dali tvář i její studenti


Žákovská knihovna a učitelská odborná literatura strakonického gymnázia se přestěhovala z miniaturních skladů do nově zrenovované prostorné místnosti. Na konečné podobě se vedle projekční kanceláře podíleli i samotní studenti této střední školy.

Syndikovat obsah