Školství

Gymnázium mělo Den otevřených dveří


Jako moderní škola, která středoškoláky kvalitně připraví na vysokoškolské studium, se minulý týden při Dni otevřených dveří představilo strakonické gymnázium. Zájemci si mohli prohlédnout nejenom jednotlivé učebny, ale například i novou gymnaziální knihovnu a školní klub. Současní studenti svým budoucím spolužákům a jejich rodičům kromě jiného předvedli rovněž vybavení odborných učeben. Ze strakonického gymnázia odchází každoročně více než 98 procent absolventů na vysoké školy. (bob)

Burza škol nabídla možnosti studia

Téměř čtyři desítky středních škol a učilišť z Jihočeského a Plzeňského kraje se představily ve strakonickém Domě kultury při tradiční burze škol. Tato každoroční akce je určena dětem, které opouštějí základní školy. Děvčata a chlapci u jednotlivých stánků získali důležité informace, které jim zprostředkovali nejenom pedagogové, ale i samotní studenti. Nechyběly ani různé praktické ukázky. (bob)

Řepice bude mít mateřskou školku

Vesnice roku 2012 Řepice u Strakonic už podniká první kroky pro výstavbu mateřské školy. Tu si bude moci dovolit na základě dvoumilionové odměny, která jí náleží za úspěch v celorepublikové soutěži. Řepice už školní zařízení zanesla do plánů a vybuduje ho mezi Ratejnou a hřištěm. Kapacita bude 24 dětí a celkové náklady by měly činit čtyři miliony korun. (mav)

První školní rok sloučených škol


Koncem září se definitivně ustálil počet studentů Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb ve Strakonicích. Studiu na škole, která vznikla sloučením dvou dříve samostatných zařízení, se věnuje celkem 757 studentů.

Učňovské dílny čeká velká modernizace


Po několikaleté snaze se podařilo někdejší střední odborné škole řemesel a služeb uspět s žádostí o dotaci, která poslouží k modernizaci a rekonstrukci prostor praktického vyučování. Stavební úpravy si vyžádají přibližně patnáct milionů korun a dalších deset milionů bude stát nákup nových technologií.

Opravné písemné maturity absolvovali na strakonickém gymnázium studenti z celého okresu


Krajský úřad zvolil pro letošní rok Gymnázium Strakonice jako spádovou školu pro absolvování opravných maturitních zkoušek. Od 3. do 5. září tak škola poskytla zázemí přibližně 114 studentům z celého okresu. Sešli se tu ti, kteří byli neúspěšní v jarních termínech, ale také studenti, pro které byla podzimní zkouška jejich premiérovou. Všichni společně psali na půdě strakonického gymnázia za přítomnosti školního maturitního komisaře písemné práce a didaktické testy z českého, anglického a německého jazyka a matematiky.

Základní škola Povážská byla slavnostně otevřena


Základní škola Povážská ve Strakonicích se dočkala otevření druhé části školního areálu, která je určena pro výuku starších žáků. A tentokrát u toho nechyběl ani ministr školství.
Více než deset let uběhlo od prvních návrhů postavit v místě starých školních pavilonů na Povážské zcela nový areál školy. Vzhledem k problémům s projektem, výběrem dodavatele, stavebním povolením i financováním této akce však samotná výstavba začala až během roku 2010. V září 2011 se podařilo dokončit a uvést do provozu část školy pro I. stupeň, letos 3. září pak byly slavnostně otevřeny i zbývající prostory a objekty školního areálu. Ministr školství Petr Fiala tento krok ocenil. „Je to krásná, moderní budova a já jsem rád, že dnes jsou stavěny nové školy a že žáci mohou mít tak výborné prostředí pro své vzdělávání,“ řekl ministr Fiala.

Policisté dohlíželi na bezpečné přecházení dětí

Dvakrát ročně probíhá celorepubliková dopravně-bezpečnostní akce ,,Zebra se za tebe nerozhlédne. Také letos policisté v blízkosti škol dohlížejí na bezpečnost dětí u přechodů pro chodce a na bezpečnou jízdu řidičů. Ve Strakonicích se přitom zaměřili na Základní školu Povážská. V rámci akce zastavovali ve dnech 5. a 6. září samotné děti, ale i děti s rodiči a starší školáky, kterých se ptali na pravidla správného přecházení. Společně s městskými strážníky obdarovali celkem 76 školáků drobnými dárky. Poté navštívili první třídy, kde si děti společně s policistkami zopakovaly důležitá pravidla správného přecházení, jak se chovat v silničním provozu, dopravní značky či pokyny policisty. (bob)

Do mateřských škol nastoupí více dětí

Do strakonických mateřských škol může v novém školním roce nastoupit celkem 943 dětí. To je o 70 více než vloni. Navýšením kapacity předškolních zařízení město reagovalo na nárůst porodnosti v uplynulých letech a tím pádem i na zvýšenou poptávku rodičů po místech ve školkách. Podařilo se tak umístit děti narozené do března 2010. (bob)

Prostředí v učebnách vyhovuje normám

Pracovníci Státního zdravotního ústavu provedli v průběhu srpna měření v obou strakonických školách, jejichž interiéry byly v létě speciálně vyčištěny od azbestových a minerálních vláken. Měření na základní škole Poděbradova i základní škole Dukelská probíhala ve dvou dnech, vždy desetkrát pro každou školu a prokázala, že vnitřní prostředí obou školních areálů je v pořádku. Hodnoty azbestu, které byly měřeny v učebnách i na chodbách, jsou více než čtyřikrát menší než je přípustný limit vláken na metr krychlový. (bob)

Syndikovat obsah