V hoslovickém mlýně se slavily dožínky

See video

Středověký vodní mlýn v Hoslovicích je od roku 2008 turisty obdivovaným jihočeským skanzenem. Jeho areál přímo vybízí k ukázkám tradičních řemesel a místního zvykosloví. Předposlední srpnovou sobotu proto připravili zaměstnanci muzea středního Pootaví dožínky na mlýně, aby je přiblížili dnešním návštěvníkům. „Co se vlastně přitom svátku dělalo, jaký měl smysl a co s tím všechno souviselo,“ doplnila pracovnice Muzea středního Pootaví Lucie Kupcová.

Dožínky slavili již staří Slované, kteří v době pohanské děkovali bohům za požehnání úrody. Ženci po ukončení žní popřáli hospodáři a předali mu věnec z obilí a polního kvítí. Dnes mají dožínky v mnoha evropských i mimoevropských zemích náboženský charakter. Za první republiky tomu tak bývalo i u nás. "To už uplynulo hodně let, ale ještě si to pamatuji. Jako malí jsme tancovali českou besedu a starší děti tancovaly moravskou besedu. Přednášely, zpívaly a bylo tam velice příjemně. Lidi se tam sešli z celého okolí a slavili, jak to tehdy bývalo,“ vzpomínala Jarmila Kramlová z Dobrše. Na dožínkové slavnosti v Hoslovicích nechyběly koláče, chléb, houstičky ani česnekové placky, které rychle mizely z talíře. U knižního stánku spisovatele Ondřeje Fibicha se zase křtila jeho publikace Pod hradem dobršským s fotografiemi Ivany Řandové. "Když se vítá nová knížka, tak jsou to trošku spisovatelské dožínky. My jsme tady prezentovali knížku Pod hradem dobršským – pověsti od Hoslovic až k Vacovu. Myslím, že to je taková krásná tečka za naším spisovatelským rokem a také vlastně za úrodou zemědělskou a jinou, která se dneska tady slaví v Hoslovicích," řekl spisovatel Ondřej Fibich. A kde se vzala v hoslovickém mlýně bavorská dechovka? „Muzeum středního Pootaví navázalo další mezihraniční spolupráci, tentokrát se spolkem pro záchranu hradní zříceniny v bavorském Haibachu. Muzeum je odborným partnerem, které pomáhá Haibachu s restaurováním a konzervováním dochovaných předmětů. Proto byli Haibachští na naší akci,“ upřesnila Lucie Kupcová. Sobota v Hoslovicích byla pro návštěvníky zajímavá a leckdy poučná. Nad jednotlivými druhy obilí si lámali hlavu i dospělí, zvláště když misky s různými druhy zrn byly úmyslně pomíchány. Děti se zase na vlastní oči přesvědčily, co znamená, když se řekne být bit jako žito. (puč)