Vyjádření starosty Strakonic ke dni 25. 5. 2020

See video

Vyjádření starosty Strakonic Břetislava Hrdličky ke dni 22. 5. 2020. Témata: uvolňování vládních opatření, rozvoj bytové výstavby ve městě, otevření základních a mateřských škol