Zpravodajství STTV - 19. týden 2004

See video

Festival Salve Vita - Salve Caritas. Sezóna 110. výročí založení Muzea středního Pootaví. Slavnostní nástup vojáků v Lipkách a odstupující velitel Jiří Provazník. Ochotníci z Novosedel nastudovali hru Naši Furianti. Pólisté postoupili do finále extraligy. V Habeši se jely závody horských kol.