Zpravodajství STTV - 22. týden 2020

See video

Po dalším rozvolnění vládních opatření zavedených kvůli koronavirové pandemii se znovu obnovil provoz v mateřských školách ve městě. Světlo na konci tunelu. Tak vidí zlepšující se ekonomickou situaci management měšťanského pivovaru. Strakonice už rozkvétají do letní krásy. Na záhonech města jsou v tomto období vyměňovány jarní květiny za trvalé letní odrůdy nejrůznějších barev. Od konce června začne letní kino s denním promítáním a uskuteční se zde i akce v rámci kulturního léta. Strakonické krajkářky paličkují své výtvory buď pro charitativní účely, nebo na výstavy. Nyní se podílejí na projektu Srdíčka pro zdravotníky. Přestože v Muzeu středního Pootaví stále pokračuje rekonstrukce muzejních expozic, mohou si jeho návštěvníci v nové sezoně opět vystoupat na vyhlídkovou věž Rumpál a prohlédnout si expozice v černé kuchyni. V rámci Mezinárodního dne muzeí byl vstup do těchto objektů zdarma.