Zpravodajství STTV - 44. týden 2019

See video

Naučná stezka Podskalí v péči města prošla v letošním roce zásadní rekonstrukcí. Dům dětí a mládeže uspořádal již sedmý ročník festivalu South Rocks. Grantová komise rozhodla o poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu Zahradou poznání. Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích uspořádal další veřejný koncert tentokrát v prostorách kostela sv. Markéty. Herci divadelního spolku Radomyšl nastudovali operu Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. DJ Miloš Zemen oslavil 70. narozeniny. Sport: Vodní pólo.