Zpravodajství STTV - 46. týden 2019

See video

Dětské oddělení strakonické nemocnice dostalo moderní ultrazvuk, který byl z velké části financován z darů firem a drobných dárců. Sametová revoluce 1989 očima pamětníků i dnešních studentů. Čeho si třicet let po revoluci mladí lidé váží a co jim naopak vadí. Pozvánky: Svobodné Strakonice, charitativní koncert pro Denní hospic sv. Markéty Autumn Night Katovice 2019.