Zpravodajství STTV - 46. týden 2021

See video

Legendární kanon z druhé světové války dominoval letošním oslavám Dne válečných veteránů ve Strakonicích. Vojáci jej veřejnosti představili během slavnostního vzpomínkového aktu, který se uskutečnil ve čtvrtek 11. listopadu u památníku Na Dubovci. Světový den diabetu si každoročně připomínáme 14. listopadu. V tento den se v roce 1891 narodil kanadský lékař Frederick Banting, jeden ze spoluobjevitelů léčebných účinků inzulínu. Smyslem Světového dne diabetu je zdůraznit prevenci diabetu, ve které hraje klíčovou roli zdravý životní styl. Základní škola Františka Ladislava Čelakovského oslavila 90. výročí svého založení. Tehdy nová budova pro chlapce a dívky nesla název Obecné školy Masarykovy a patřila mezi nejrozsáhlejší stavby ve Strakonicích v období první republiky.