Zpravodajství STTV - 50. týden 2021

See video

V očkovacím maratonu strakonické nemocnice byli očkováni registrovaní i neregistrovaní zájemci o vakcínu proti nemoci covid-19. Ve strakonické restauraci Sůl a řepa v adventním čase vařily nebo obsluhovaly hosty děti z dětských domovů. Odbornou porotou vybrané nejlepší fotografie zaslané do 17. Mezinárodního fotografického bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2021 jsou od 4. prosince vystavené v Maltézském sále strakonického hradu.