Zpravodajství STTV - 51. týden 2020

See video

Strakonická nemocnice se v celostátním průzkumu společnosti HealthCare Institute umístila na druhém místě. Cenu starosty města za dlouholeté působení v oblasti humanitární, sociální a zdravotní převzala ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Helena Mocová Linhartová. Z důvodu protiepidemických opatření vlády se zatím nekonají tradiční vítání občánků na strakonické radnici. Nicméně letos narozené děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt ve Strakonicích, o finanční příspěvek města ale nepřijdou. Nízkoprahový klub Cross působící pod kontaktním centrem Prevent 99 nabízí již pomoc s doučováním dětí, kterým hrozí propadnutí, nebo jsou ze sociálně slabých rodin. V černé kuchyni strakonického hradu začaly Pohádkové Vánoce. Tradiční vánoční výstava Muzea středního Pootaví je pro návštěvníky nejen zdarma, ale lze ji zhlédnout i virtuálně.