Zpravodajství STTV - 52. týden 2020

See video

Cenu starosty města převzala od Břetislava Hrdličky za celoživotní dílo spisovatelka Věra Nosková. Nová komunikace směrem na Hajskou byla od 21. prosince předána do předčasného užívání pro veškerou automobilovou dopravu včetně autobusové. Literárně dramatický kroužek Forbína v režii Pavly Maradové natočil ve spolupráci se Strakonickou televizí aktovku Tomáše Přibyla Ježíšek z babyboxu. Vánoční poselství Romana Dvořáka v čase, který kvůli stále trvající pandemii koronaviru není pro nikoho z nás jednoduchý.