Zpravodajství STTV - 52. týden 2021

See video

Ohlédnutí za významnými událostmi roku 2021 tak, jak je zaznamenaly kamery Strakonické televize.