Historie

Archeologové objevili zlomky nádob a renesančních kachlů

Zajímavý objev v těchto dnech učinili archeologové ze strakonického Muzea středního Pootaví. Při záchranném výzkumu v areálu bývalé pozdně gotické tvrze v Mladějovicích byla v jednom z objektů nalezena cisterna zasypaná kamennou sutí. Odtud pak byly vyňaty zlomky nádob a renesančních kachlů. Po dohodě s majiteli objektu byla většina odhalených zdiv zachována. (bob)

Oslavy hasičů ve Střelských Hošticích


K nejstarším organizacím svého druhu na Strakonicku patří Sbor dobrovolných hasičů ve Střelských Hošticích. V těchto dnech si připomíná 130. výročí svého vzniku.

Výstava fezových nálepek


Fenomén fezových nálepek stejně jako historii textilní a fezové výroby přibližuje nová výstava Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Až do 10. srpna ji můžete navštívit v kapitulní síni hradu.

Povodeň v roce 1954


Před šedesáti roky postihla začátkem léta Strakonice ničivá povodeň. Unikátní záběry pořídil Vratislav Čunát.

Pomník obětem 1. světové války

Úpravy se dočkal pomník obětem 1. světové války u hlavní silnice na strakonickém Podsrpu. Pietní místo bylo až donedávna zarostlé travou a větvemi okolních stromů. Pracovníci městského úřadu prostor vyčistili a zbavili přebytečné zeleně. Ve Strakonicích je evidováno celkem 20 pietních míst a válečných hrobů. O hroby se obvykle starají rodiny, pietní místa má na starosti město.

Klub sběratelů fezových nálepek

Klub sběratelů fezových nálepek v rámci výstavy připravil besedu pro veřejnost. Ta se uskuteční v prostorách kapitulní síně ve čtvrtek 17. července od 16 hodin.

Letní skautský tábor v roce 1969


Dokument z archivu Strakonické televize přibližuje atmosféru na táboře strakonických skautů, který se konal v létě 1969 ve Velharticích na Klatovsku.

Expozice přibližuje legendární motocykly ČZ

Zajímavým tipem na prázdninový výlet může být návštěva Muzea historie ve strakonické firmě ČZ. Expozice kromě jiného přibližuje dnes již legendární motocykly, motokola i další produkty této značky, které v minulosti tvořily výrobní sortiment jihočeské firmy. Výstava je během prázdnin přístupná každé úterý vždy od 8 do 14 hodin. Návštěvu je nutno objednat předem na telefonních číslech 383 342 237 nebo 725 973 642. (bob)

Hasičský sbor ze Střelských Hoštic slaví 130. narozeniny

Oslavy 130 let od svého založení připravil Sbor dobrovolných hasičů ve Střelských Hošticích. Součástí akce, která se koná v sobotu 28. června od 13 hodin, je například odhalení a žehnání sochy sv. Floriána, hasičská soutěž i ukázky historické techniky. (bob)

Pietní akt připomněl osvobození Strakonic

Devětašedesáté výročí osvobození Strakonic si u pomníku na Dubovci v pondělí 5. května připomněli představitelé města, americké ambasády, Armády České republiky i různých spolků a organizací. Zdůraznili význam obětí v boji za svobodu a upozornili, že ochrana demokratických principů nepozbyla na aktuálnosti ani v současné době. (bob)

Syndikovat obsah