Město

Rekonstrukce vodárny pokračuje podle plánu


V nejdůležitější fázi se teď nachází rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Pracejovicích u Strakonic. Zatímco stavební část projektu se pozvolna blíží ke konci, montáž technologického zařízení je v plném proudu.
Pracejovická stavba za 113 milionů korun, která letos patří k nejnákladnějším investicím na Strakonicku, se nezastavila ani v průběhu letních měsíců. Dokončena je už střecha stejně jako fasáda hlavního objektu, byla provedena výměna oken a průběžně se pokládají dlažby a obklady. Mezitím se podařilo osadit čerpadla i uložit filtry. Podle časového harmonogramu pokračuje také montáž potrubí. Oproti původnímu plánu byla do předmětu díla zahrnuta celková úpravna chlorovny tak, aby splňovala nejnovější normy.

Nezaměstnaní uklízejí veřejná prostranství


Město Strakonice od července podporuje program aktivní politiky zaměstnanosti, jehož cílem je aktivizovat lidi, kteří dlouhodobě hledají práci. Na dohodu o provedení práce tak město bude zaměstnávat předem domluvené množství osob z evidence Úřadu práce.
Pracovní potenciál těchto občanů bude město využívat pro činnosti, které slouží veřejnému zájmu. Jde například o úklid veřejných prostranství či různé pomocné práce. Měsíčně by tímto způsobem mohlo pro město pracovat 16 lidí, každý týden jiná čtyřčlenná skupina. „Náklady spojené s činností těchto pracovníků uhradí Úřad práce formou dotace,“ řekla Irena Malotová z Městského úřadu Strakonice.

Odborníci vypracují analýzu zdravotního stavu obyvatel

Státní zdravotní ústav v rámci projektu Národní sítě zdravých měst vypracuje analýzu zdravotního stavu obyvatel Strakonic. Ještě letos tak vznikne dokument, který pomůže určit, kam směřovat různá preventivní opatření na podporu zdraví obyvatel města. Analýza zdravotního stavu obyvatel bude podkladem pro budoucí Zdravotní plán města. Ten by měl obsahovat rovněž návrh preventivních opatření. Obvykle jde o osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl. (bob)

Mlýnskou ulici čeká revitalizace


Lidé žijící v Mlýnské ulici ve Strakonicích se v okolí svého bydliště brzy dočkají lepšího prostředí. Ve druhé polovině roku by totiž měly začít práce na revitalizaci veřejných prostranství této části města. Akci včetně podání žádosti o přidělení dotace na svém posledním jednání odsouhlasili rovněž strakoničtí zastupitelé.

Zastupitelé rozhodli o zvýšení ceny stočného


Obyvatelé Strakonic, kteří jsou napojeni na veřejnou vodovodní síť, si od července za vodu připlatí. Na svém posledním jednání o tom rozhodli strakoničtí zastupitelé.

Fórum zdravého města přišlo s novými náměty


O nových nápadech, které pomohou zlepšit život strakonických obyvatel, diskutovali účastníci osmého Fóra Zdravého města. Do Domu kultury přišlo osm desítek lidí, kteří mají zájem o veřejné dění.

Ve městě budou nasvíceny další přechody


Strakonice budou mít na frekventovaných komunikacích další nasvícené přechody pro chodce. Město totiž pro tento účel získalo příspěvek 152 tisíc korun z Grantového programu Jihočeského kraje.

V letním kině dojde k rekonstrukci sociálního zařízení

Komfort návštěvníků letního kina ve Strakonicích zvýší chystané stavební úpravy sociálního zařízení. Akce za více než 90 tisíc korun bude hotová do zahájení dudáckého festivalu. Instalace zcela nových WC se připravuje i o kousek dále v takzvané Jedárně. Sklepní prostory zahradního domku v areálu hradu se díky tomu stanou lépe využitelnými pro konání kulturních a společenských akcí. (bob)

Lidé určí deset nejvýznamnějších problémů

Deset současných nejvýznamnějších problémů města Strakonice budou společně hledat lidé, kteří se v úterý 10. června zúčastní diskuzního fóra v Domě kultury Akce začíná v 17 hodin a hovořit se při ní bude například o dopravě, rozvoji města, podnikání, životním prostředí, kultuře, sportu, vzdělávání a sociální oblasti. Účastníci diskuzního fóra zároveň pomohou vybrat aktivitu, která získá šek na 10 tisíc korun. (bob)

Páteřní cyklostezka bude procházet pod mostem


Cyklisté se po Strakonicích budou pohybovat bezpečněji než dosud. Možná už o prázdninách totiž pod mostem Jana Palacha dojde k propojení pravého nábřeží Volyňky s náplavkou na pravém břehu Otavy.
Z konstrukčního hlediska jde o nejnáročnější úsek strakonické páteřní cyklostezky. Ta bude nejen spojovat dvě již existující a hojně využívané cyklocesty, ale cyklistům i chodcům také zajistí bezpečný průjezd, respektive průchod městem po břehu řek prakticky bez kontaktu se silničním provozem. Část páteřní cyklostezky, která povede pod mostem, bude vyžadovat vybudování nosných mikropilotů a opěrné zdi. „Jde sice o úsek dlouhý asi 200 metrů a široký dva a půl metru, ale z konstrukčního hlediska velmi náročný,“ vysvětlila Irena Malotová z Městského úřadu Strakonice.

Syndikovat obsah