Město

Na radnici zavlála tibetská vlajka

Na strakonické radnici v pondělí 10. března opět zavlála tibetská vlajka. Strakonice tak symbolicky již od roku 2004 vyjadřují solidaritu s tibetským národem a uctívají památku tisíců Tibeťanů, kteří v roce 1959 zahynuli při povstání proti čínské okupaci své země. K akci Vlajka pro Tibet se letos v České republice připojilo šest stovek měst, městských částí, magistrátů a krajů. (bob)

Fórum mládeže ukázalo problémy viděné očima studentů


Strakonice očima teenagerů ukázalo fórum mládeže, které se konalo koncem února. Pozvání Zdravého města Strakonice přijalo 61 studentů a žáků ze středních a základních škol, dále zástupci Junáka a domu dětí a mládeže.
Zatímco „velké“ fórum zdravého města, jehož se účastní dospělí zájemci, se ve Strakonicích uskutečnilo již sedmkrát, v případě studentů šlo o premiéru. Smyslem projektu je snaha, aby mladí lidé společně pojmenovali problémy, které se jich ve městě nejvíce dotýkají. Proto dívky a chlapci nejprve hodnotili změny, jež se ve Strakonicích v poslední době staly a přisuzovali jim buď kladné nebo záporné body.

Město ocenilo statečné zachránce


Předáním děkovných listů těm, kteří se zachovali jako hrdinové a minulý rok zachránili lidské životy, vyvrcholila tradiční společenská akce, kterou připravuje město Strakonice. V pořadí již V. večera pro záchranáře se zúčastnili zástupci všech složek integrovaného záchranného systému.
Hrdinnému činu Jana Tyburce předcházel hazard dvou mladíků, kteří se v horkém červnovém dni rozhodli ochladit v Otavě pod nebezpečným jezem Na Křemelce. Chlapce však strhl vodní vír a začali se topit. Událost z protějšího břehu sledoval Jan Tyburec: „Chvilku jsem na ně řval, ať se zkusí dostat k jednomu z pilířů a když se jim to nepovedlo, tak jsem pro ně okamžitě skákal.“

Město využilo stamiliony z dotačních fondů


Celkově až stamiliony korun získalo město Strakonice v uplynulých letech z různých dotačních fondů. Díky této finanční podpoře mohlo uskutečnit řadu nákladných akcí. A je velmi pravděpodobné, že peníze z jiných než městských zdrojů využije i v následujícím období.

Investiční akce se ve Strakonicích nezastaví ani letos


Rekonstrukce hradního areálu, modernizace čistírny odpadních vod, výstavba základní školy Povážská. Tyto velké stavební akce ve Strakonicích jsou sice u konce, ale investiční aktivita města – v mnoha případech s pomocí dotace - ani letos nekončí.

Dětští zastupitelé připraví questingovou hru


S novými nápady ale i s osvědčenou akcí přicházejí v tomto školním roce dětští zastupitelé ve Strakonicích. Už zanedlouho je čeká masopustní průvod, vyvrcholením jejich letošní činnosti pak bude projekt Strakonická šifra.
Strakonice čistější a krásnější – to bylo hlavní téma práce dětského zastupitelstva v roce 2013. Školáci například provedli jarní úklid, vyzkoušeli si sázení květin a zorganizovali ekologickou soutěž v třídění odpadů. „Toto téma bylo určitě zajímavé tím, že děti jenom neseděly v místnosti, ale byly převážně v terénu. Takže si vyzkoušely fyzickou práci, kterou jinak zastávají zaměstnanci, kteří udržují město,“ vysvětlila Michaela Bláhová z Městského úřadu Strakonice.

Na hřbitově se budou opravovat další památky


Další historické objekty ve Strakonicích čeká nákladná rekonstrukce. Obnova se tentokrát týká nemovitostí na hřbitově – kaple Nejsvětější Trojice, objektu márnice.a hřbitovní zdi. Projektové přípravy na revitalizaci památkově chráněných objektů na hřbitově začaly už v roce 2009. Tehdy byla na město převedena zbývající polovina hřbitova, kterou do té doby vlastnila katolická církev. O tři roky později došlo k opravě zchátralé kaple sv. Vojtěcha, známé jako hrobka maltézských kněží, a to s podporou ministerstva kultury.

Ve Strakonicích obdarovávají miminka šeky


Ve strakonické porodnici se vloni narodilo 698 dětí, z toho 337 děvčátek a 361 chlapců. Nejčastější jména, která svým ratolestem dali jejich rodiče, byla u chlapců Jan, Tomáš a Jakub. U děvčat potom Terezka, Lucie a Anna. Několikrát v roce se důstojné vítání nových občánků v obcích a městech České republiky stalo zažitou tradicí. Nejinak je tomu ve Strakonicích, i když tady se rozhodli potěšit rodiče právě narozených dětí ještě o něco víc.

Místní komunikace dostala nový povrch

Nový asfaltový povrch o délce zhruba dvě stě metrů alespoň částečně vylepšil stav místních komunikací v obci Modlešovice, kterou spravuje strakonická radnice. Úprava silnice stála 440 tisíc korun a ze svého rozpočtu ji plně uhradilo město Strakonice. Velmi špatný stav některých komunikací je předmětem časté kritiky nejenom obyvatel některých přidružených obcí, ale i různých čtvrtí přímo ve Strakonicích. K nejkritičtějším patří situace v oblasti Sídliště na západním okraji Strakonic. (bob)

Dobrovolníci se sešli v domově pro seniory


První setkání dobrovolníků připravilo vedení Domova pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích. Schůzka sociálních pracovníků, klientů domova i samotných dobrovolníků přispěla ke vzájemnému poznání jednotlivých stran a k poděkování lidem, kteří se obyvatelům domova věnují bez nároku na odměnu ve svém volném čase. Stálých dobrovolníků, kteří přicházejí do Rybniční ulice, je v současnosti sedmnáct. Klientům sociálního zařízení například čtou knihy a noviny, povídají si s nimi nebo hrají na hudební nástroje. (bob)

Syndikovat obsah