Město

Senioři mají nové informační centrum

Nově otevřené informační centrum pro seniory v ulici U sv. Markéty poskytne dříve narozeným obyvatelům Strakonic údaje o výhodách a aktivitách v oblasti vzdělávání, kultury, turistiky a sportu. Otevřeno bude počínaje čtvrtkem 12. prosince každý všední den od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. (puč)

Bez komentáře: Slavnostní zahájení adventu ve Strakonicích


Ve Strakonicích byl v neděli 1. prosince slavnostně zahájen letošní advent. Program začal na Velkém náměstí rozžehnutím vánočního stromu Ledovou královnou, pokračoval Zvonkovým průvodem na strakonický hrad, koncertem vážné hudby v kostele sv. Prokopa a vyvrcholil rozsvícením první svíce na adventním věnci před obchodním domem Prior. (bob)

Čaj o páté bude tentokrát v Předních Ptákovicích

Neformální setkání Čaj o páté se starostou je tentokrát určeno především lidem, kteří žijí ve strakonické čtvrti Přední Ptákovice. Neformální setkání se uskuteční 3. prosince od 17 hodin v budově 1. stupně ZŠ Povážská. Učebna bude označena. Z organizačních důvodů organizátoři žádají potvrdit účast do 22. listopadu vyplněním přihlášky v městském Zpravodaji. Přihlášku můžete poslat poštou, mailem nebo přinést osobně do Městského informačního centra Strakonice. (bob)

Zastupitelé doporučili opravit propojovací krček mezi školními pavilony


Opravit propojovací krček mezi oběma pavilony tak, aby mohl být využíván co nejdříve. Zároveň se postarat o zateplení panelového objektu 1. stupně a nechat vypracovat provozně dispoziční studii pro celou školu. Takové je doporučení zastupitelstva, jak co nejlépe vyřešit problém s azbestem na Základní škole Dukelská ve Strakonicích. Nadlimitní množství azbestových a minerálních vláken v ovzduší již vloni znamenalo uzavření prostoru propojovacího krčku. Záměrem radnice je v co v nejbližším časovém období ze spojovacího krčku odstranit nevyhovující konstrukce včetně stávajícího obvodového pláště a nahradit ho pláštěm novým. To spolu s výměnou oken a zateplením objektu 1. stupně přispěje ke zlepšení vzhledu i podmínek provozu školy. (bob)

Lidé chtějí rekonstrukci základní školy

Kompletní rekonstrukce budov Základní školy Dukelská je hlavním námětem, který vzešel z letošního Fóra Zdravého města Strakonice. Za prioritu jej považují účastníci samotného fóra stejně jako ti, kteří se zapojili do následné ankety. Zářijového fóra se zúčastnilo devadesát občanů, do ankety poslalo svůj hlas 634 lidí. Dalšími náměty jsou například rekonstrukce sprch a WC na plaveckém stadionu, úprava autobusového nádraží a rekonstrukce zastávek pro zdravotně postižené, dokončení severního dopravního půloblouku a změny v městské hromadné dopravě. Fórum zdravého města a z něj vzešlé náměty jsou způsobem, jak vedení radnice upozornit na nejnaléhavější problémy Strakonic. (bob)

Strážníci pokutovali podomní prodejce

Městská policie udělila první pokuty za porušení nového tržního řádu, který od konce srpna ve Strakonicích zakazuje podomní prodej. Na tři muže, kteří v různých dnech nabízeli levnější odběr elektrické energie, upozornili strážníky sami občané. K případům došlo během října v ulicích Heydukova, Kosmonautů a Bavorova. Městská policie může za porušení tržního řádu na místě udělit až tisícikorunovou blokovou pokutu. (bob)

Rekonstrukce kotle K 2 vrcholí


Řadou náročných zkoušek teď prochází modernizovaný kotel K 2 ve strakonické teplárně. Prověrky probíhají za plného provozu, dodávky tepla zákazníkům to však neohrožuje.
Rekonstrukce dvou hlavních teplárenských kotlů, která bude stát celkem 476 miliónů korun, začala na jaře 2011. Po demontáži jednoho ze stávajících zařízení, takzvané K 2, došlo k jeho postupné modernizaci, která bude znamenat vyšší výkon, menší spotřebu paliva a nižší ekologickou zátěž. Teď je na řadě množství prověrek v rámci předkomplexního a komplexního vyzkoušení. "Završením komplexního vyzkoušení je šestidenní komplexní zkouška, kde je protokolárně zaznamenáno, že dílo má všechny parametry, které byly projektovány," upřesnil Pavel Kajtman z Teplárny Strakonice.

Cvičení prověřilo připravenost integrovaného záchranného systému


Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému se v pátek 18. října konalo ve Strakonicích. Tématem cvičení bylo komplexní řešení mimořádné situace, k níž došlo po explozi nástražného výbušného systému v hotelové restauraci. Záběry ponecháváme bez komentáře. (bob)

V nových stáncích už jsou prodejci

V polovině října opět ožilo strakonické tržiště u kostela sv. Markéty. Do nových stánků se nastěhovali první prodejci. Stánky jim poskytují komfortnější zázemí, jsou napojeny na sítě a umožňují tak celoroční provoz. Nové tržiště svým uspořádáním i vzhledem kultivovaně zakončuje Palackého náměstí. Otevřeno zde může být denně od 5.00 do 20.00 hodin a kromě výjimečných příležitostí, jakými jsou festivaly, svátky, hody a další společenské akce, platí na tržišti zákaz prodeje alkoholu. (bob)

Stavební úpravy budov městského úřadu


V těchto dnech se naplno rozbíhá I. etapa stavebních prací, které souvisí s propojením budov současné radnice a bývalé školy na Velkém náměstí ve Strakonicích. Konečným cílem dlouhodobé akce je úspora provozních nákladů městského úřadu a větší komfort pro jeho klienty.

Syndikovat obsah