Životní prostředí

Ochránci přírody čistili ptačí budky


Do pravidelného čištění ptačích budek se pustili ochránci přírody ve Strakonicích. V tomto období navštěvují různé lokality na území okresního města a budoucím opeřeným nájemníkům ještě před jarním zahnízděním gruntují jejich příbytky.
Stačí mít přiměřeně dlouhý žebřík, rukavice, pevnou obuv a hlavně chuť udělat něco ve svém volném čase pro ochranu životního prostředí. To jsou věci, které spojují dobrovolníky, kteří každoročně obcházejí ptačí budky, jež ve Strakonicích slouží zejména menším pěvcům, jako jsou například sýkorky. „Ptačí budky se musí pravidelně čistit zejména proto, aby v nich nedocházelo k přemnožení parazitů,“ vysvětlil Jan Juráš z Českého svazu ochránců přírody Strakonice.

Ekologicko osvětový projekt získal zvláštní ocenění Rady Evropy

Významného uznání na evropské úrovni se dostalo jedné z řady aktivit Městského úřadu Strakonice v oblasti ochrany přírody. Zvláštní ocenění v rámci udílení Ceny krajiny Rady Evropy získal projekt Ekologická výchova města Strakonice krok za krokem aneb Putování Zemí zamyšlenou. Autorem projektu, který reprezentoval Českou republiku v konkurenci 18 států, je Miroslav Šobr. Ekologicko osvětový projekt byl realizován v letech 2003 – 2012. Na něj vloni navázal další cyklus Zahradou poznání, který letos bude věnován Putování básnickou krajinou. (bob)

Obyvatelé Strakonic kvalitně třídí odpad

Strakonice bodovaly v soutěži Jihočeši třídí odpady 2013. V kategorii měst nad 7 000 obyvatel se umístily čtvrté. Kromě velmi dobrého zapojení občanů do třídění papíru, plastů, skla a nápojových kartonů si město připsalo bonusové body za osvětový program. Soutěž, jejímž cílem je zvýšit motivaci lidí k oddělenému sběru využitelných odpadů, má za sebou již sedm let. Vyhlašuje ji Jihočeský kraj a společnost EKO-KOM. (bob)

Ze soutoku Otavy s Volyňkou zmizí naplavený písek


Minimálně tři tisíce kubíků štěrkopísku, které letos v červnu přinesla velká voda, budou odtěženy z koryta Otavy a Volyňky ve Strakonicích. Čistění řek na jejich soutoku a pod Pětikolským jezem bude probíhat v závislosti na klimatických podmínkách a potrvá zřejmě i začátkem příštího roku. Akci financuje ministerstvo zemědělství z fondů na odstraňování povodňových škod. Nákladní automobily vozí vytěžený štěrk na obecní pozemek vedle čistírny odpadních vod, kde bude tento materiál k dispozici městu Strakonice. (bob)

Lidé mají zájem o kompostování

Téměř 400 předběžných žádostí o kompostér obdržela v uplynulých dnech strakonická radnice. Jde o výsledek průzkumu, který měl ověřit zájem majitelů a uživatelů zahrad o domácí kompostování. Získané údaje jsou důležitým ukazatelem pro pilotní projekt separace bioodpadu plánovaný městem. Pokud se podaří získat dotaci, uskuteční se projekt již na jaře příštího roku. V rámci projektu by mělo být rozdáno 500 kompostérů. (bob)

Dobrovolníci uklidili okolí pískovny


Také pískovna a její okolí může být cennou přírodní lokalitou. Přesvědčili se o tom účastníci exkurze, kterou připravila Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích společně s Českým svazem ochránců přírody.
K pískovně V Holi, která leží na jihozápadním okraji Strakonic, se druhou listopadovou neděli vydaly tři desítky dospělých a dětí. Přírodovědec Vilém Hrdlička účastníky vycházky seznámil s prostředím, v němž žije řada ohrožených druhů zvířat, například čolci, užovka obojková, ze žab třeba kuňka ohnivá, rosnička zelená či ropucha obecná a z opeřenců kromě jiných i břehule říční. Ta přebývá v hnízdních norách a letos byla vyhlášena Ptákem roku.

V okolí Strakonic se opakovaně objevují černé skládky


Ve Strakonicích a jejich okolí se opakovaně objevují černé skládky. A to i přesto, že město disponuje propracovaným systémem sběru komunálního a recyklovatelného odpadu.
Okolí původní skládky V Holi, okraj lesa u hlavní silnice na Podsrpu, prostor poblíž garáží vedle hřbitova sv. Václava, polní cesta nedaleko čtvrti Habeš. Na těchto a mnoha dalších místech se dlouhodobě objevují černé skládky. Město na jejich likvidaci ročně vydává desítky tisíc korun. Jeden z nejkřiklavějších případů nedávno pracovníci odboru životního prostředí řešili u výpadovky na Třebohostice. „Veliká skládka ještě nedávno byla na západním okraji města. Její odstranění bude stát padesát tisíc korun,“ uvedla Lucie Klimešová z Městského úřadu Strakonice.

Objem vytříděného papíru v kontejnerech poklesl

Podle statistiky, kterou má město k dispozici, vloni výrazným způsobem klesl objem vytříděného papíru, který se na území Strakonic podařilo shromáždit v kontejnerech na recyklovatelný odpad. Zatímco v roce 2011 to bylo více než 573 tun, minulý rok už jen 490 tun – šlo tedy o patnáctiprocentní pokles. Lucie Klimešová si tuto skutečnost vysvětluje především dvěma faktory: sníženou kupní silou obyvatel města a tím, že někteří lidé starý papír z kontejnerů vybírají a následně ho sami prodávají sběrnám. (bob)

Ve městě přibude nová zeleň


Navzdory klesajícím teplotám čekají zeleň ve Strakonicích i v následujících týdnech poměrně rozsáhlé úpravy. Kromě jiného se budou sázet tisíce cibulovin a na několika místech budou vysazeny rovněž nové keře a stromy.
Hodně napilno teď mají zaměstnanci Městského zahradnictví ve Strakonicích. Na začátku října pracují ještě na základní údržbě letničkových záhonů a keřových porostů, aby se ve druhé polovině měsíce pustili do výsadby cibulovin. Jejich květy sice město zkrášlí až příští rok zjara, ale už zanedlouho se v zemi musí ocitnout na pětadvacet tisíc cibulí. A to v krátkém čase. "Na výsadbu cibulovin máme hodně šibeniční termín. Musí být během čtrnácti dnů všechny vysazeny," uvedla Michaela Zuklínová z Městského zahranictví Strakonice.

Městská zeleň je stále terčem vandalů

Veřejná zeleň se ve Strakonicích nejenom sází, ale i ztrácí. Krádeže rostlin a keřů podle zaměstnanců městského zahradnictví sice již nejsou tak časté jako dříve, avšak stále k nim dochází. Letničky se i letos ztrácely například u kruhového objezdu na Písecké ulici nebo na náměstích. Čas od času zeleň poškodí rovněž vandalové. K poslednímu případu došlo v průběhu Václavské pouti, když vandalové ve třech velkých květináčích na Velkém náměstí zničili letničkovou výsadbu a odcizili tři cordylinie. (bob)

Syndikovat obsah