Životní prostředí

Ekologicko osvětový projekt získal zvláštní ocenění Rady Evropy

Významného uznání na evropské úrovni se dostalo jedné z řady aktivit Městského úřadu Strakonice v oblasti ochrany přírody. Zvláštní ocenění v rámci udílení Ceny krajiny Rady Evropy získal projekt Ekologická výchova města Strakonice krok za krokem aneb Putování Zemí zamyšlenou. Autorem projektu, který reprezentoval Českou republiku v konkurenci 18 států, je Miroslav Šobr. Ekologicko osvětový projekt byl realizován v letech 2003 – 2012. Na něj vloni navázal další cyklus Zahradou poznání, který letos bude věnován Putování básnickou krajinou. (bob)

Obyvatelé Strakonic kvalitně třídí odpad

Strakonice bodovaly v soutěži Jihočeši třídí odpady 2013. V kategorii měst nad 7 000 obyvatel se umístily čtvrté. Kromě velmi dobrého zapojení občanů do třídění papíru, plastů, skla a nápojových kartonů si město připsalo bonusové body za osvětový program. Soutěž, jejímž cílem je zvýšit motivaci lidí k oddělenému sběru využitelných odpadů, má za sebou již sedm let. Vyhlašuje ji Jihočeský kraj a společnost EKO-KOM. (bob)

Ze soutoku Otavy s Volyňkou zmizí naplavený písek


Minimálně tři tisíce kubíků štěrkopísku, které letos v červnu přinesla velká voda, budou odtěženy z koryta Otavy a Volyňky ve Strakonicích. Čistění řek na jejich soutoku a pod Pětikolským jezem bude probíhat v závislosti na klimatických podmínkách a potrvá zřejmě i začátkem příštího roku. Akci financuje ministerstvo zemědělství z fondů na odstraňování povodňových škod. Nákladní automobily vozí vytěžený štěrk na obecní pozemek vedle čistírny odpadních vod, kde bude tento materiál k dispozici městu Strakonice. (bob)

Lidé mají zájem o kompostování

Téměř 400 předběžných žádostí o kompostér obdržela v uplynulých dnech strakonická radnice. Jde o výsledek průzkumu, který měl ověřit zájem majitelů a uživatelů zahrad o domácí kompostování. Získané údaje jsou důležitým ukazatelem pro pilotní projekt separace bioodpadu plánovaný městem. Pokud se podaří získat dotaci, uskuteční se projekt již na jaře příštího roku. V rámci projektu by mělo být rozdáno 500 kompostérů. (bob)

Dobrovolníci uklidili okolí pískovny


Také pískovna a její okolí může být cennou přírodní lokalitou. Přesvědčili se o tom účastníci exkurze, kterou připravila Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích společně s Českým svazem ochránců přírody.
K pískovně V Holi, která leží na jihozápadním okraji Strakonic, se druhou listopadovou neděli vydaly tři desítky dospělých a dětí. Přírodovědec Vilém Hrdlička účastníky vycházky seznámil s prostředím, v němž žije řada ohrožených druhů zvířat, například čolci, užovka obojková, ze žab třeba kuňka ohnivá, rosnička zelená či ropucha obecná a z opeřenců kromě jiných i břehule říční. Ta přebývá v hnízdních norách a letos byla vyhlášena Ptákem roku.

V okolí Strakonic se opakovaně objevují černé skládky


Ve Strakonicích a jejich okolí se opakovaně objevují černé skládky. A to i přesto, že město disponuje propracovaným systémem sběru komunálního a recyklovatelného odpadu.
Okolí původní skládky V Holi, okraj lesa u hlavní silnice na Podsrpu, prostor poblíž garáží vedle hřbitova sv. Václava, polní cesta nedaleko čtvrti Habeš. Na těchto a mnoha dalších místech se dlouhodobě objevují černé skládky. Město na jejich likvidaci ročně vydává desítky tisíc korun. Jeden z nejkřiklavějších případů nedávno pracovníci odboru životního prostředí řešili u výpadovky na Třebohostice. „Veliká skládka ještě nedávno byla na západním okraji města. Její odstranění bude stát padesát tisíc korun,“ uvedla Lucie Klimešová z Městského úřadu Strakonice.

Objem vytříděného papíru v kontejnerech poklesl

Podle statistiky, kterou má město k dispozici, vloni výrazným způsobem klesl objem vytříděného papíru, který se na území Strakonic podařilo shromáždit v kontejnerech na recyklovatelný odpad. Zatímco v roce 2011 to bylo více než 573 tun, minulý rok už jen 490 tun – šlo tedy o patnáctiprocentní pokles. Lucie Klimešová si tuto skutečnost vysvětluje především dvěma faktory: sníženou kupní silou obyvatel města a tím, že někteří lidé starý papír z kontejnerů vybírají a následně ho sami prodávají sběrnám. (bob)

Ve městě přibude nová zeleň


Navzdory klesajícím teplotám čekají zeleň ve Strakonicích i v následujících týdnech poměrně rozsáhlé úpravy. Kromě jiného se budou sázet tisíce cibulovin a na několika místech budou vysazeny rovněž nové keře a stromy.
Hodně napilno teď mají zaměstnanci Městského zahradnictví ve Strakonicích. Na začátku října pracují ještě na základní údržbě letničkových záhonů a keřových porostů, aby se ve druhé polovině měsíce pustili do výsadby cibulovin. Jejich květy sice město zkrášlí až příští rok zjara, ale už zanedlouho se v zemi musí ocitnout na pětadvacet tisíc cibulí. A to v krátkém čase. "Na výsadbu cibulovin máme hodně šibeniční termín. Musí být během čtrnácti dnů všechny vysazeny," uvedla Michaela Zuklínová z Městského zahranictví Strakonice.

Městská zeleň je stále terčem vandalů

Veřejná zeleň se ve Strakonicích nejenom sází, ale i ztrácí. Krádeže rostlin a keřů podle zaměstnanců městského zahradnictví sice již nejsou tak časté jako dříve, avšak stále k nim dochází. Letničky se i letos ztrácely například u kruhového objezdu na Písecké ulici nebo na náměstích. Čas od času zeleň poškodí rovněž vandalové. K poslednímu případu došlo v průběhu Václavské pouti, když vandalové ve třech velkých květináčích na Velkém náměstí zničili letničkovou výsadbu a odcizili tři cordylinie. (bob)

Vyšlo nové číslo měsíčníku Kompost

Spoustu zajímavého čtení přináší říjnové číslo Kompostu, elektronického měsíčníku o ochraně přírody. Najdeme v něm spoustu regionálních zajímavostí z jihozápadních Čech i článků na obecnější témata. Přečíst si můžete například článek o přírodovědném pozorování ze strakonického Podskalí a z přírodní rezervace Velká Kuš, získáte i praktické informace o hospodaření s vodou v domácnosti. Literární část měsíčníku připomene renesanční osobnost Jana Zdeňka Cvrčka. Kompost vydávají Šmidingerova knihovna a Centrum ekologické výchovy Cassiopeia společně s Českým svazem ochránců přírody. (bob)

Syndikovat obsah