Město

Okružní linka bude mít zastávku na Velkém náměstí


Cestující, kteří využívají autobusy městské hromadné dopravy, čekají od 1. července zásadní změny. S platností nových jízdních řádů dochází totiž ke sloučení dosavadních linek číslo 1 a 2 do tzv. okružní linky číslo 4, která bude mít zastávku na Velkém náměstí ve Strakonicích. Podle vedoucího odboru dopravy Městského úřadu ve Strakonicích Václava Býčka budou u stávajících linek číslo 1 a 2 zachovány frekvence tzv. školních a dělnických spojů, které usnadňují cestu dětem do škol a pracujícím do zaměstnání.

Koho čtení baví, ten s knihovnou slaví


Koho čtení baví, slavil 7. června se Šmidingerovou knihovnou její úctyhodné 170. narozeniny. Pro návštěvníky strakonického hradu byl připraven odpolední i večerní program pro děti, mládež a dospělé. Slavilo se nejen na nádvořích hradu, ale také před ním, u lávky, nebo v hradním safari, kde byly komentované prohlídky. Zatímco večer patřil spíše dospělým, odpoledne si naplno užívaly děti. Byly pro ně nachystané různé hry. Od stolní kopané, kterou obsadili především kluci, po tvůrčí dílničky spíše pro děvčata. Prostor dostala i vlastní taneční improvizace.

Dělej něco pro svoje zdraví


Jak je zdravý člověk, tak může být i zdravé město. Tuto myšlenku prosazuje mezinárodní projekt Zdravých měst, který byl iniciován Světovou zdravotní organizací. Strakonice jsou do tohoto projektu zapojeny již osmým rokem. Udělat něco pro své zdraví bylo cílem programu, který organizátoři Zdravého města Strakonice připravili na neděli 9. června. Jeho součástí byl turistický výšlap Po stopách Švandy dudáka nebo možnost připojit se k charitativní cyklotour Josefa Zimovčáka pomáhající onkologicky nemocným dětem. Déšť sice skalní turisty ani cyklisty neodradil, ale účinkující doprovodného programu zahnal z hradního nádvoří pod střechu do sálu U kata. Češi zbytečně umírají na rakovinu tlustého střeva. Jeho velká maketa s odborným výkladem, jak předcházet tomuto zhoubnému onemocnění, byla rovněž součástí programu Zdravé město Strakonice.

Nové hráze nepustily velkou vodu do Strakonic


Ve Strakonicích Otava s Volyňkou zahrozily v prvním červnovém týdnu, ale vystoupit z koryt jim zabránila nová protipovodňová opatření. Generální zkouškou prošla v letošním roce zkolaudovaná stavba protipovodňové ochrany Strakonic. Velká voda, která se na město hrozivě valila v prvním červnovém víkendu, nezpůsobila tentokrát prakticky žádné škody díky protipovodňovým opatřením. Od sobotního večera povodňovou komisí monitorované řeky Otava a Volyňka zůstaly ve svých korytech. Volyňka kulminovala v neděli 2. června v odpoledních hodinách a Otava v pondělí 3. června v ranních hodinách.

Patnáct nových stromů pro město


Společnost Denios, vyrábějící zařízení pro manipulaci a skladování nebezpečných látek, působí ve Strakonicích již patnáctým rokem. Při příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí to byl důvod, proč zástupci firmy a města společně vysadili patnáct okrasných a ovocných stromů v areálu Střediska výchovné péče, Klubu seniorů a Domu dětí a mládeže v Ellerově ulici. „Sešli jsme se tady, abychom oslavili současně patnáctileté výročí firmy Denios a výročí Světového dne životního prostředí. Spojili jsme tyto dvě akce do jedné tím, že firma Denios ve spolupráci s městem vysadí v tomto areálu patnáct stromů pro Strakonice, což by mělo symbolizovat patnáctileté působení firmy ve městě,“ řekl při výsadbě stromů jednatel firmy Denios Jan Matějka.

Malí rytíři splnili slib


Podobně jako většina knihoven také Šmidingerova knihovna ve Strakonicích se systematicky uchází o přízeň začínajících čtenářů nejrůznějšími akcemi. Jednou z nich bylo pasování prvňáčků základních škol do Řádu čtenářského, které se v prostorách knihovny konalo již počtvrté. Ve společenském sále během 3. a 4. června pasoval urozený rytíř Abecedník celkem 292 malých čtenářů. Děti mu slíbily, že knížky budou opatrovat jako nejvzácnější poklady, že je budou mít rády a budou se k nim chovat s láskou. Třetím rokem je součástí pasování malých školáků speciální projekt „Knížka pro prvňáčka“, který zaštituje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Hajská se stala stavbou roku 2012


K tomu, že pitná voda ve Strakonicích patří nyní k nejkvalitnějším v České republice, přispěla významnou měrou dvacetiměsíční rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Hajské. Díky nejnovější technologii, nainstalované v letech 2010 až 2011, bylo velké množství železa, manganu a volného chlóru v pitné vodě sníženo na téměř nulové hodnoty. Novým způsobem upravování pitné vody v Hajské bylo dosaženo její lepší chuti při minimálních nárocích na provoz. K přednostem modernizované úpravny patří také otevřené usazovací nádrže s pochozím zakrytím a fasáda budovy, která zapadá do přírodní lokality v Hajské.

Knihovně už je 170 let

Koho čtení baví, ten s knihovnou slaví. Tímto sloganem zve Šmidingerova knihovna veřejnost na strakonický hrad, kde v pátek 7. června od 14 hodin oslaví 170. výročí svého založení. Ti, kteří přijdou s knihovnou slavit její úctyhodné narozeniny, si jistě přijdou na své. Potěší je divadla nejen pro děti, hudební skupiny, ale třeba také projížďky na pramici.

Ocenění pro úpravnu vody v Hajské

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Hajské v letech 2010 až 2011 byla oceněna v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2012, kterou vyhlásil Svaz vodního hospodářství České republiky. Vítězný projekt zpracoval Sweco Hydroprojekt a investorem bylo město Strakonice, za které ocenění převzal v Praze místostarosta Pavel Pavel. Strakonická televize se k této pro město důležité přestavbě vrátí ještě v příštím týdnu.

Oslavy ukončení II. světové války ve Strakonicích


Desítky občanů, představitelé města, zástupci společenských organizací a hosté si 5. května ve Strakonicích Na Dubovci připomněli ukončení druhé světové války. Ve stejný den před osmašedesáti lety vjely do Strakonic čtyři pancéřové divize generála Pattona a převzaly ochranu města do svých rukou. Americká posádka v něm zůstala až do 23. listopadu. Osvobození Strakonic americkou armádou si jejich obyvatelé mohli znovu veřejně připomínat až po sametové revoluci. Letošním vzácným hostem květnových oslav ve Strakonicích byl zástupce americké ambasády v Praze podplukovník Dominic Scola.

Syndikovat obsah