Město

Gotickou věž strakonického hradu čekají další opravy


Hradní gotická věž Rumpál, turisticky nejatraktivnější část strakonického hradu, se na samém vrcholu začíná drolit. Zub času je neúprosný. Před dvěma lety musela být dokonce na devět měsíců uzavřena jediná přístupová cesta na vyhlídkovou věž kvůli havarijnímu stavu. S opravou drolící se „čepičky“ Rumpálu počítá investor, Muzeum středního Pootaví, v příštím roce. „Teď jsme před prohlídkou nejvyšší části Rumpálu, abychom zjistili rozsah poškození a připravili opravu společně s Národním památkovým ústavem,“ potvrdila ředitelka Muzea středního Pootaví Ludmila Koštová.

Na hradě už přivítali léto


„Strakonické vítání léta“ na druhém nádvoří hradu se konalo již podesáté. Oproti předcházejícím sezonám přilákala ta letošní rekordní počet dospělých i dětských cyklistů. Větší účast byla jen v loňském roce, kdy se ve Strakonicích oficiálně zahajovala jihočeská cyklistická sezóna. Tehdy se na hradní nádvoří sjelo více než 600 cyklistů z celých jižních Čech. Poslední dubnovou sobotu se na tři různě dlouhé cyklotrasy vydalo 194 cyklistů - o 69 víc než před dvěma roky. Třináctikilometrový okruh „A“ byl opět určen převážně pro rodiny s dětmi, pětatřicetikilometrové „béčko“ zvolili náročnější a na čtyřiapadesát kilometrů dlouhou trasu „A „ vyjeli ti nejnáročnější.

Mateřské centrum Beruška trápí nedostatek peněz


Těžkým obdobím prochází Mateřské centrum Beruška ve Strakonicích. Tomuto zařízení, které využívají především rodiče s nejmenšími dětmi, ještě nedávno z finančních důvodů hrozilo ukončení provozu. Ale nakonec Beruška působí dále – hlavně díky nadšení svých členů a příznivců.

Strakonice vlastní celý vodohospodářský majetek

Město Strakonice se stává jediným majitelem vodohospodářského majetku, který dosud vlastnilo společně s Katovicemi, Mutěnicemi, Radošovicemi a Pracejovicemi. Uvedené obce, jimž dohromady patřil sedmiprocentní podíl, svoji část darovaly Strakonicím. Strakonice se potřebovaly stát jediným vlastníkem vodohospodářského majetku, aby mohly požádat o finanční podporu na plánovanou rekonstrukci úpravny vody v Pracejovicích.Ta by měla začít ještě v letošním roce. (bob)

Ve městě začíná působit Rada seniorů

Ve Strakonicích začíná působit pětičlenná Rada seniorů, jejíž předsedkyní byla zvolena Ivana Parkosová. Rada seniorů se bude snažit o vytvoření příznivého společenského prostředí pro dříve narozené, o jejich dostatečnou informovanost i o zapojení se do různých oblastí veřejného života. Současně bude Rada seniorů pracovat také jako poradní orgán městské rady. (bob)

Úklid města pokračuje, respektujte dopravní značení!

Strojní čistění strakonických ulic, které se koná každoročně v dubnu a v květnu, se přiblížilo ke své polovině. Pracovníci technických služeb, které úklid provádějí, důrazně upozorňují občany, aby respektovali dopravní značení a v určených dnech zaparkovali svá vozidla mimo určenou zónu. Přesný harmonogram čistění je rovněž v dubnovém čísle městského zpravodaje, na internetových stránkách technických služeb a v denním tisku. Vzhledem k chladnějšímu začátku dubna došlo oproti původnímu plánu asi k týdennímu zpoždění při rozpisu prací v jednotlivých ulicích. (bob)

Vojáci nezapomínají na spolupráci s veřejností


Jsou vojenské posádky spíše uzavřeným světem nebo se aktivně zapojují do veřejného a společenského dění?Ve Strakonicích platí jednoznačně druhá možnost.
Protiletadlová raketová brigáda sídlící ve strakonických Lipkách si za uplynulých dvacet let vybudovala pověst spolehlivého a respektovaného partnera, který se v regionu zapojuje do řady nejrůznějších akcí. Spolupracuje nejenom s Městem Strakonice, Muzeem středního Pootaví, složkami Integrovaného záchranného systému, ale i s řadou dalších organizací. „Pokud jde o konkrétní akce, tak každoročně pořádáme vojenský ples. Dále v květnu je to Den otevřených dveří a rovněž bych ráda upozornila na Běh naděje, který pořádáme v měsíci září,“ upřesnila tisková mluvčí strakonické brigády Jana Samcová.

Město zřejmě převezme budovu sokolovny


Město Strakonice se s velkou pravděpodobností stane novým vlastníkem místní Sokolovny. Další krok na cestě k majetkové transakci udělalo minulý týden strakonické zastupitelstvo.

V sokolovně by se mohlo hrát i divadlo

V případě, že objekt převezme město, by se například velký sál, který je prostorem s výbornou akustikou, mohl stát místem pro divadelní představení. Tím by odpadla finančně náročná varianta přístavby městského domu kultury, o níž se v minulosti rovněž hovořilo. Podle strakonického starosty Vondryse by prostor pro své aktivity měli mít i nadále Sokolové. (bob)

Strakonice požádaly o navrácení budovy bývalé radnice


Majetek Města Strakonice se rozšíří o budovu bývalé vojenské správy v Komenského ulici. S bezúplatným převodem souhlasili strakoničtí zastupitelé. Členové strakonické samosprávy se mimořádně sešli poslední březnovou středu, aby majetkovou změnu stačili projednat ještě do konce měsíce a aby město svoje stanovisko vzápětí doručilo na ministerstvo obrany.

Syndikovat obsah