Město

STRAKONICKÁ TV: ZPRAVODAJSTVÍ 34/2013

See video

Zahrada poznání inspirovala obce k vysazování ovocných stromů. Jakub Bursa a zedničtí mistři tzv. selského baroka mají výstavu ve Volyni. Prácheňský soubor písní a tanců hledá nové tanečníky.

Strakonický projekt Zahradou poznání inspiroval také ostatní obce

See video

Na dvanáctém ekologicko-osvětovém projektu města Strakonice se dále podílejí Šmidingerova knihovna, Blatná a Vodňany. Jeho smysl spočívá ve vysazování původních odrůd ovocných stromů v krajině a přibližování významných literátů, kteří v regionu žili, nebo o něm psali.

Další přechody pro chodce budou bezpečnější

Kvůli bezpečnějšímu pohybu lidí v ulicích budou ve Strakonicích nasvíceny další přechody pro chodce. S pokládkou kabelů se začalo minulý týden u přechodu před poliklinikou a u parčíku směrem k základní škole Dukelská v ulici Bezděkovská. Následně se připravuje nasvícení přechodů v ulici Na Ohradě, a to na křižovatce s ulicí Klostermannova. Bezmála stovka přechodů pro chodce byla již upravena v rámci projektu Bezpečné a bezbariérové město. Ve Strakonicích je nyní osvětleno kolem dvaceti křižovatek a pětadvaceti samostatných přechodů.

Zpravodajství 33/2013

See video

Otec a syn Bláhovi se pustili do stavby dalšího letadla. Klienti Domova Petra v Mačkově uspěli na filmovém festivalu v Praze. Fotograf František Zemen zůstává věrným dokumentaristou.

Vysílání STTV 32. týden 2013

See video

Diváckou účast na Rumpálování ovlivnilo extrémní horko. Šesté setkání majitelů historických vozidel se uskutečnilo ve Volyni. Ve Strakonicích skončilo Plavecké léto pro handicapované plavce.
.

Zelený experiment v centru města

See video

Strakonice začíná zviditelňovat také městská zeleň, a to díky výzkumnému projektu Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, který probíhá přímo v ulicích města. Na kruhovém objezdu u Fezka jsou již k vidění letničkové záhony z přímého výsevu. "Jedná se o směs letničkových květin, taková polní a luční květena. Je to vlastně pokus Zahradnické fakulty v Lednici, kde paní docentka Kuťková zkouší nové směsi výsevu a Strakonice se pro tuto akci propůjčily," vysvětlil Jaroslav Brůžek z odboru životního prostředí.

Konsolidace úvěrů nezabrzdí příští investice, které město plánuje a potřebuje

Strakonické zastupitelstvo na svém červencovém jednání schválilo výběr peněžního ústavu na poskytnutí bankovních služeb k refinancování stávajících úvěrů města. O možnosti konsolidace úvěrů byli zastupitelé informováni již před půl rokem na prosincovém zasedání. Výběrové řízení na poskytovatele služby proběhlo v červnu 2013. Zúčastnily se ho tři peněžní ústavy. V konkurenci České spořitelny a ČSOB byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka Komerční banky.

Nové dětské hřiště Na Křemelce

Nové dětské hřiště nazvané Rákosníček si Strakoničtí vybojovali na začátku roku v internetové hlasovací soutěži měst, když získali největší počet hlasů ze všech. Hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun bylo slavnostně otevřeno 13. července v areálu strakonického Lidlu. Symbolický klíč od nového dětského hřiště převzal starosta města Pavel Vondrys. (puč)

Fámy zřejmě mají za cíl zhoršit soužití s Romy

Strakonicemi se šíří několik fám, které se samozřejmě nezakládají na pravdě. Jde o příliv nových občanů ze sociálně vyloučených oblastí do našeho města, příspěvky na vstupné do letního areálu a na další městská portoviště poskytované podle barvy pleti, či osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání pro děti z romských rodin. Město se nechystá do žádného ze svých objektů nastěhovat sociálně slabé občany z jiných míst v republice. Není ani známo, že by něco podobného plánoval některý ze soukromých vlastníků obytných domů.

Některé domy na sídlišti Mír čeká regenerace

Asi 14,5 milionu korun bude rozděleno v rámci páté výzvy Integrovaného plánu rozvoje města. Regenerace tak čeká řadu domů zejména na sídlišti Mír. Podle manažerky Integrovaného plánu rozvoje města Věry Samkové bylo zaevidováno 23 projektových žádostí a všechny byly podpořeny, neboť alokovaná částka pro pátou výzvu činila 18,5 milionu korun a požadovaná částka dotace je o čtyři miliony nižší.

Syndikovat obsah