Stavby

Jedárna bude mít nové sociální zařízení

Stavebními úpravami prochází takzvaná Jedárna u hradního safari. Vzniká zde totiž nové sociální zařízení. A záchody se rekonstruují rovněž v areálu letního kina. (bob)Jedárna bude mít nové sociální zařízení

Základní škola Dukelská se zbaví azbestové zátěže


Základní škola Dukelská ve Strakonicích ještě letos vyřeší jeden z dlouhodobých problémů. Během prázdnin totiž začnou stavební úpravy, které spojovací krček mezi starou a novou budovou školy zbaví nadlimitního množství azbestu a jiných škodlivin.

Zimní stadion čeká rekonstrukce


Zimní stadión ve Strakonicích projde částečnou rekonstrukcí. Pokud červnové zastupitelstvo odsouhlasí rozpočtovou změnu a město tak bude mít na tuto akci vyčleněny peníze, dojde ke stavebním úpravám ještě letos v létě.
Osadit nové vzduchotechnické jednotky, na některých místech vyměnit elektrorozvody a revitalizovat únikové cesty uvnitř budovy. To jsou nejdůležitější plánované práce na strakonickém zimním stadionu. Modernizace sportovního zařízení, které v současné podobě funguje od poloviny osmdesátých let, by měla stát kolem pěti miliónů korun a ze svého rozpočtu ji zaplatí město. Tomu ovšem musí předcházet rozhodnutí strakonické samosprávy. „V případě, že zastupitelstvo města na červnovém zasedání schválí rozpočtové opatření na rekonstrukci zimního stadiónu, bude tato rekonstrukce v průběhu léta zahájena,“ potvrdila Jana Narovcová z Městského úřadu Strakonice.

V areálu nemocnice začaly stavební úpravy komunikací


Se ztíženou dopravní situací a omezeným pohybem po jižní části areálu strakonické nemocnice se v těchto dnech musí vyrovnávat návštěvníci tohoto zdravotnického zařízení. V nemocnici totiž začaly stavební úpravy komunikací a odstavných ploch, které kromě jiného povedou i ke zvýšení počtu parkovacích míst. Na první etapu prací, která by měla být hotova do léta, naváže koncem července druhá část. Stavba si letos vyžádá náklady ve výši šest milionů korun, jež strakonická nemocnice uhradí z vlastního rozpočtu. Vedení zdravotnického zařízení motorizovaným návštěvníkům doporučuje, aby svá vozidla pokud možno v těchto dnech parkovali mimo areál nemocnice. (bob)

Modernizace sportovního areálu pokračuje

V těchto dnech pokračuje modernizace sportovního areálu u Základní školy Dukelská ve Strakonicích. Jde například o instalaci nových bezpečnostních fotbalových branek a v sektoru pro skok daleký vzniká rozběhová dráha s umělým povrchem a doskočiště opatřené pryžovými obrubami. Díky rozpočtovému opatření se na toto řešení podařilo získat navíc 110 tisíc korun, které byly uspořeny při opravě tribuny ve sportovním areálu Na Sídlišti. Původně měla mít rozběhová dráha škvárový povrch. (bob)

Město na stavbu podchodu přispěje sedmi miliony

Vzhledem k prodloužení nádražního podchodu až ke strakonickému hřbitovu přispěje na tuto stavební akci rovněž město Strakonice, a to zhruba sedmi miliony korun. Rekonstrukce železničního nádraží se zatím nebude týkat hlavní nádražní budovy, která je majetkem Českých drah. O jejím dalším osudu bude jasno zřejmě ještě letos, kdy lze očekávat dořešení vlastnických vztahů. Není rovněž vyloučeno, že některé doprovodné nádražní objekty získá město a vzhledem k jejich stavu je nechá zbourat. Strakonická radnice si totiž už před časem nechala zpracovat studii, která v tomto prostoru počítá například se zelení a parkovacími plochami. (bob)

Jez na Křemelce přestane být nebezpečný pro vodáky


Strakonický jez na Křemelce, který pro vodáky patří k nejkritičtějším místům při splouvání Otavy, letos prochází přestavbou. Úpravy zajistí nejenom bezpečnější pohyb turistů po řece, ale vznikne i nový rybí přechod.

Stará tribuna prochází rekonstrukcí


Bezmála šedesát let stará tribuna, která je součástí sportovního areálu na strakonickém Sídlišti, prochází v těchto dnech důkladnou rekonstrukcí. Už zanedlouho by ale opět měla sloužit veřejnosti.

Začala modernizace druhého teplárenského kotle


Modernizace dvou teplárenských kotlů, která je jednou z největších investičních akcí v historii Strakonic, přechází do další etapy. Na začátku března začala demontáž druhého z kotlů, takzvané K 1.
Bezmála půlmiliardy korun bude stát rekonstrukce kotlů v Teplárně Strakonice. Modernizace kotle K 2 začala v březnu 2011 a nyní už nové zařízení běží ve zkušebním provozu. Protože dosud nedošlo k žádným komplikacím, mohla dát teplárna souhlas i s demontáží kotle K 1. Pokud vše půjde bez problémů i v tomto případě, měl by být kotel K 1 po rekonstrukci uveden do provozu v červenci 2015. Následovat bude dvanáctiměsíční zkušební doba a završení celého projektu. „Úplné ukončení se vším všudy i s vyjádřením státního fondu životního prostředí se předpokládá 30. 11. 2016,“ dodal Aleš Seitz, generální ředitel Teplárny Strakonice, a. s.

Autobusovou zastávku čeká rekonstrukce

Strakonice požádají Jihočeský kraj o grant, který má umožnit rekonstrukci autobusové zastávky v Radomyšlské ulici u nemocnice. Často využívaná zastávka by se tak měla stát pro cestující nejen kulturnější, ale i bezpečnější. (bob)

Syndikovat obsah