Stavby

Rekonstrukce vodárny pokračuje podle plánu


Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Pracejovicích letos patří k nejnákladnějším stavbám na Strakonicku. Práce zatím běží podle plánu a zanedlouho začne nejdůležitější fáze projektu.
Rekonstrukce pracejovické úpravny odstartovala minulý rok v září. Zejména došlo k demolici někdejšího monobloku, který až do poloviny devadesátých let sloužil k úpravám povrchové říční vody. V uvolněném prostoru vznikla opěrná zeď a především interiéry zbývajících budov se připravují k montáži nové technologie. Přitom stavbaři si letošní nadprůměrně teplou zimu pochvalují. "Stavba běží podle schváleného harmonogramu. I díky klimatickým podmínkám, které v této době panují," potvrdil Lukáš Srb, investiční technik Městského úřadu Strakonice.

Bez komentáře: Rekonstrukce úpravny vody v Pracejovicích


Strakonická televize průběžně sleduje rekonstrukci a modernizaci úpravny vody v Pracejovicích u Strakonic. Tato akce stojí 113 milionů korun a potrvá do roku 2015. (bob)

Chystá se rekonstrukce tribuny

Tribuna na hřišti ČZ Strakonice bude pro veřejnost znovuotevřena 30. května příštího roku. Do té doby dojde k opravě jejího zastřešení včetně nosných betonových sloupů a natření laviček. Ve veřejné zakázce vybraný dodavatel stavby slíbil, že tribunu opraví za milion korun. (puč)

Město zpřístupní další část průmyslové zóny


Stavební ruch v těchto dnech vládne na severním okraji Strakonic. Město tady buduje přístupovou komunikaci a inženýrské sítě k pozemkům, na nichž vyroste nová tovární hala.

Nemocnice otevřela pavilon operačních oborů


Strakonická nemocnice učinila rozhodující krok na cestě k modernímu zdravotnickému zařízení. Slavnostním otevřením nového pavilonu operačních oborů vyvrcholila řada rozsáhlých stavebních akcí za stovky miliónů korun.

Zateplení školky přinese značné úspory

Až polovina dosavadních nákladů na vytápění se ročně ušetří zateplením objektu Mateřské školy Lidická ve Strakonicích. Zateplena bude i střecha budovy a dojde rovněž k výměně oken a vstupních dveří. Město za stavební úpravy zaplatí 5,8 miliónu korun plus DPH, ale 90 procent způsobilých výdajů získá zpět z Operačního programu životní prostředí. (bob)

Vrcholí druhá etapa opravy Pětikolského jezu


Dvouletá oprava Pětikolského jezu na řece Otavě ve Strakonicích se blíží k závěru. Celkové náklady na tuto akci přesáhnou pět miliónů korun a ze svého rozpočtu je uhradí Povodí Vltavy.
Rekonstrukce levé části jezu začala na konci července a navazuje na loňskou obnovu jeho pravé poloviny. V rámci letošní rekonstrukce byla provedena oprava pohyblivého ocelového uzávěru včetně těsnění a pohybovacího mechanismu ve strojovně. Došlo rovněž na nátěr kovových součástí a opravu povrchu betonových konstrukcí spodní stavby jezu. Práce přitom v průběhu letní sezóny žádným způsobem neomezily vodáky. Pětikolský jez totiž není sjízdný ani za běžných podmínek a turisté musí lodě přenášet.

Stavební práce u škol v těchto dnech vrcholí


Další školní rok už sice začal, ale u některých základních škol ve Strakonicích ještě probíhají stavební práce. Samotný provoz vzdělávacích zařízení to však nijak nenarušuje. Velmi rušno bylo v průběhu léta u Základní školy Povážská. Okolní komunikace dostaly nový povrch, podél silnic vyrostly chodníky a přilehlá křižovatka byla upravena tak, aby došlo ke zpomalení dopravy.

Některé domy na sídlišti Mír čeká regenerace

Kolem 14,5 milionu korun bude rozděleno v rámci V. výzvy Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Regenerace čeká řadu domů zejména na sídlišti Mír. Žadatelé mohli své projekty v rámci IPRM předkládat do 30. dubna. Podporu z Integrovaného operačního programu získají všechny předložené projektové záměry. Některé domy budou zcela regenerovány, jiné čekají dílčí úpravy.

Průmyslové zóny budou lépe přístupné

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na projekty, jejichž realizace zajistí komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích a nové části průmyslové zóny Jelenka, schválili na svém červnovém zasedání zastupitelé města. Podle Evy Krausové z odboru rozvoje Městského úřadu ve Strakonicích se město pokusí na projekty získat dotaci z evropských zdrojů.

Syndikovat obsah