Stavby

Město přispěje na podchod v prostoru nádraží


Bezpečnější pohyb cestujících v prostoru vlakového nádraží ve Strakonicích slibují úpravy, které chystá Správa železniční dopravní cesty. Součástí rozsáhlé rekonstrukce bude nejenom modernizace samotného kolejiště, ale i vybudování dvou nástupišť a zároveň podchodu s výtahem, který umožní bezbariérový přístup k perónům. Navíc strakonické zastupitelstvo odsouhlasilo, že město přispěje na prodloužení podchodu pod celým kolejištěm ve směru ke hřbitovu. To zajistí bezpečnou cestu těm lidem, kteří na nádraží přicházejí od Podsrpu a Předních Ptákovic. Příspěvek města bude maximálně ve výši 11 miliónů korun. Rekonstrukce vlakového nádraží ve Strakonicích začne pravděpodobně ještě letos a skončit by měla v roce 2015. (bob)

Bývalé záchodky čeká demolice

Veřejné záchodky, který stojí na ploše pod strakonickou Hvězdou, budou zanedlouho minulostí. Demolici tohoto objektu před časem odsouhlasilo městské zastupitelstvo. Při akcích, které se v tomto prostoru konají, pořadatelé využijí mobilní WC. (bob)

Teplárna čistila nový kotel i s potrubím


Strakonická teplárna má za sebou další krok na cestě za nákladnou modernizací. Chemické čistění rekonstruovaného kotle K 2 bylo poslední důležitou operací před uvedením tohoto zařízení do provozu.
Smyslem třídenního chemického čistění kotle bylo odstranit nánosy, zejména oxidy železa, z vnitřních povrchů trubek i samotného kotle. Proplachováním a mořením pomocí kyseliny fluorovodíkové se navíc vytváří tzv. pasivační vrstva, která několik let chrání kotel i potrubí před korozí a přispívá k vyšší účinnosti celého zařízení. Vzhledem k tomu, že kyselina fluorovodíková je vysoce toxická a leptavá, museli pracovníci odborné firmy při této operaci použít speciální skafandry i plynové masky.

Silnici do Starého Dražejova čeká oprava

Silnice ze strakonických Jezárek do Starého Dražejova, která je v dezolátním stavu, se ve druhé polovině letošního roku dočká opravy. Komunikace dostane nový asfaltový povrch, přičemž tuto část rekonstrukce uhradí Jihočeský kraj. Město Strakonice se podílí na financování projektové dokumentace a dále zaplatí vybudování veřejného osvětlení a zhruba 800 metrů dlouhého chodníku. Městský příspěvek bude asi čtyřmiliónový. (bob)

Ochoz pod Rumpálem bude zastřešen

Ochoz u věže Rumpál na strakonickém hradě bude v průběhu března zastřešen. Půjde o lehký pultový přístřešek se střešní pálenou krytinou. Vnější pohledová plocha zábradlí dostane dřevěné obložení. Všechny dřevěné prvky v barvě tabákové hnědi budou ručně zpracované. Investorem stavby za více než 280 tisíc korun je Muzeum středního Pootaví a smyslem úprav je ochránit ochoz i věž před zatékající vodou a turistům zajistit pohodlnější výstup na Rumpál.
(bob)

Sídliště 1. máje získává novou podobu


Strakonické sídliště 1. máje má za sebou další etapu regenerace. Novou podobu tak získala plocha o velikosti bezmála osmi tisíc metrů čtverečních. Třetí etapa sídlištních úprav zahrnovala předláždění chodníků, osazení nového mobiliáře, výměnu stožárů veřejného osvětlení, úpravu zeleně i odpočinkových míst. Došlo rovněž k přemístění dětského hřiště do vhodnějšího prostoru k původním herním prvkům.

Ve čtvrti Jezárka zůstává poslední volná parcela

Poslední parcela, kterou nabízí Město Strakonice, zůstává na prodej ve čtvrti Jezárka. Zájemci o stavbu rodinného domu však mohou vybírat ještě v lokalitě Na Muškách, kde je volná polovina ze čtyřiadvaceti parcel. (mav)

Strakonice odmítly dotaci na kruhový objezd u školy


Po zvážení dodatečných podmínek pro čerpání podpory z Regionálního operačního programu Jihozápad ustoupili strakoničtí radní od záměru vybudovat u Základní školy Povážská kruhovou křižovatku.

Kostel v Radomyšli bude mít novou věžičku

V Radomyšli probíhá 5. etapa opravy dominanty historického centra městyse, a to kostela sv. Martina. Jde o nejnáročnější část – odstraňuje se stará věžní kopule, u které dle statiků již několik let hrozí zřícení. Nyní se dokončuje lešení a obnova kopule bude hotova do konce roku. Náklady činí 1.746.000,- Kč. V příštích letech ještě proběhne oprava fasády a soch na východní straně kostela. (mav)

Rekonstrukce školy po dvou letech směřuje k cíli


Zhruba do dvou měsíců by měla být dokončena rekonstrukce školy F. L. Čelakovského v Chelčického ulici. Letošní stavební úpravy si vyžádají celkem patnáct milionů korun a z toho osmdesát pět procent nákladů zaplatí dotace z Evropské unie. Zbytek prací uhradí město Strakonice.
U budovy z roku 1931, kde sídlí Základní škola F. L. Čelakovského, bude v letošním roce dokončena její kompletní rekonstrukce. Kolaudace je naplánována na polovinu června. Zatímco loni se v objektu prováděla elektroinstalace a hydroizolace, letos přišly na řadu další práce. „Tato stavba je rozdělena do dvou částí. Jedná se o vlastní budovu, a potom ještě o práce okolo školy na školní zahradě včetně dětského hřiště. Dohromady to představuje částku asi patnáct a půl milionu korun. Na tuto akci je poskytnuta dotace z Evropské unie,“ řekl Jaroslav Houska, investiční technik města.

Syndikovat obsah