Stavby

Technologické novinky usnadní práci na čistírně odpadních vod

Přehraj video
Probíhající intenzifikace čistírny odpadních vod ve Strakonicích především renovuje a rozšiřuje stávající technologické zařízení a přináší také mnohé technologické novinky. Ty by měly například usnadnit práci obsluze nebo snížit vypouštěný objem pouze mechanicky vyčištěné vody, která se při prudkých deštích odlehčuje z čistírny do řeky.

Město našlo kompromisní řešení při opravě ulice Kochana z Prachové

Ulice Kochana z Prachové ve Strakonicích již není plná děr a výmolů. K celkové rekonstrukci, kterou vyžadovali její obyvatelé v petici, sice nedošlo kvůli nedořešeným majetkovým vztahům, ale našlo se kompromisní řešení. To v tomto případě znamená předláždění ulice původním kamenem a dlažbou. Nový materiál se nekupoval. Předláždění povrchu, který byl již v dezolátním stavu, vyšlo na necelých 235 tisíc korun. (reg)

Rampa na náměstí ustupuje budoucímu rondelu

Přehraj video
Rekonstrukce strakonického náměstí již dosáhla 5. fáze druhé etapy. Opravy ulice Na Stráži a prostoru pod rampou jsou v běhu a město již zahájilo přípravu výstavby kruhové křižovatky, tzv. rondelu, uprostřed které bude stát socha Švandy Dudáka. S dokončením přestavby se počítá v říjnu.

Ve strakonické nemocnici jsou stavební práce v plném proudu

Přehraj video
Stavební akce ve strakonické nemocnici pokračují. To si vyžádá i další přesuny některých oddělení. Každopádně zdravotní péče nebude omezena. V nemocničním areálu bude v následujících měsících po stavební stránce opět velmi rušno. prolnou se zde totiž dvě rozsáhlé akce: zateplování několika budov a rekonstrukce pavilonu operačních oborů. Zateplovací práce již začaly na budově gynekologicko- porodnického oddělení a postupně se přesunou na několik dalších objektů. Ve druhém případě se pak vybírá firma, která rekonstrukci provede. Obě akce potrvají přibližně dva roky. „Pět pavilonů se bude zateplovat do roku 2013 a někdy do února 2013 by měla být hotova i centralizace operativy,“ dodal ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Stavba v nemocnici získala cenu PRESTA

Dostavba jižního křídla Pavilonu operačních oborů v Nemocnici Strakonice získala prestižní cenu PRESTA. Strakonická nemocnice dostala ocenění za účelně a funkčně vyřešenou i provedenou stavbu, která je přívětivá k okolí a zejména k pacientům a uživatelům. Podle odborníků se jedná o jasnou architektonickou koncepci podepřenou specifickým konstrukčním návrhem. Soutěžní přehlídka PRESTA se koná vždy jednou za dva roky a prezentují se zde dokončené stavby v tomto období na území Jihočeského kraje. (reg)

Úpravna vody se spustí v červenci, čistírna na konci roku

Přehraj video
Ke svému závěru se pomalu blíží dvě vodohospodářské stavby – intenzifikace čistírny odpadních vod a rekonstrukce úpravny vody v Hajské. Zastupitelé Strakonic se minulý týden seznámili s průběhem akcí, když si obě stavby prohlédli i s odborným výkladem.
Již v červenci bude do zkušebního provozu spuštěna rekonstruovaná úpravna vody v Hajské. Modernizaci vodárna nutně potřebovala. Podle ředitele Technických služeb Strakonice Ludvíka Němejce byla již technologická i stavební část vodárny v tak špatném stavu, že by nadále nemohla fungovat. Díky nové technologii dojde i k úspoře takzvané technologické vody, která je potřeba při čištění samotné úpravny vody, a tím by se měly snížit provozní náklady.

Třetí etapa revitalizace Velkého náměstí se nejspíše odloží

Přehraj video
Třetí etapa revitalizace Velkého náměstí ve Strakonicích se s největší pravděpodobností odloží minimálně o dva roky. Město nejspíše nestihne podat žádost o dotaci. Důvodem je odvolání jednoho z účastníků územního řízení. Začátkem března se na Velké náměstí vrátí dělníci a stavební stroje. Druhou etapu rekonstrukce Velkého náměstí zahájí stavební práce na inženýrských sítích v prostoru pod rampou u městského úřadu. Celkové revitalizace a nové moderní podoby se ale tato část centra města v nejbližší době nejspíše nedočká. Město totiž nebude moci podat žádost o dotaci do Regionálního operačního programu. Pravděpodobně nedoloží územní rozhodnutí s nabytou právní mocí.

Okolí kapličky na Virtě čekají úpravy

Hezčího okolí se v nejbližší době dočká kaplička na Virtě. Dojde k vybourání stávajících chodníků a odstranění laviček, pískoviště, pařezů a části živých plotů v ploše parku. Nové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby a kromě veřejného osvětlení a osvětlení kapličky přibude i nová dřevěná pergola. (reg)

Služba Geodata online pomůže stavebníkům ušetřit čas

Novou užitečnou službu, kterou nabízí Městský úřad ve Strakonicích, využijí zejména ti, kteří se rozhodnou stavět. Služba Geodata online, umístěná na webových stránkách města, slouží k automatickému vytvoření žádosti, v níž se k existenci inženýrských sítí na daném pozemku mají vyjádřit všichni jejich správci. Budoucí stavebníci by tak měli ušetřit část korespondence a hlavně čas s vyřizováním všech potřebných podkladů. (reg)

Rekonstrukce Lidické ulice potrvá déle

Bohatá sněhová nadílka znesnadnila dodržení termínu rekonstrukce Lidické ulice ve Strakonicích. Původní termín dokončení stavby se posouvá z 18. prosince na konec roku. Prodloužení závěrečného termínu bylo potřebné zejména k dodláždění chodníků a závěrečným pracem na křižovatce se Sokolovskou ulicí. (reg)

Syndikovat obsah