Březen 2010

Začala rekonstrukce Velkého náměstí

Přehraj video
Symbolickým vyndáním dvou dlažebních kostek v horní části ulice U sv. Markéty v pondělí 22. března oficiálně začala rekonstrukce městského centra ve Strakonicích. Celá akce potrvá bezmála dva roky a bude stát přibližně 78 miliónů korun.

Obce čekají na peníze z evropských fondů

Přehraj video
Strakonice stejně jako další města a obce netrpělivě čekají, jak se vyvine případ údajné korupce kolem přidělování peněz z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Policejní vyšetřování totiž přerušilo tok finančních prostředků za provedené akce a blokuje i uzavírání nových smluv s úspěšnými žadateli.
V případě Strakonic jsou důsledky celé záležitosti patrné ve třech rovinách. Tou první je skluz úhrady plateb za akce, které skončily už vloni, jako třeba lávka u hradu. „To znamená, že peníze, které jsme měli mít na účtu, na účtu nemáme a tím pádem čerpáme kontokorentní úvěr, který bychom jinak čerpat nemuseli,“ vysvětlil strakonický starosta Pavel Vondrys.

K auditu se má vyjádřit ministerstvo financí

Přidělováním dotací z Regionálního operačního programu se v závěru minulého týdne zabýval i Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Výbor kromě jiného vyzval ministerstvo financí, aby se nejpozději do 31. března vyjádřilo k auditu, který u poslední schválené výzvy projektů provádělo. Stanovisko ministerstva je klíčové pro podepsání smluv s úspěšnými žadateli o dotace. (bob)

Teplárna chystá modernizaci kotlů za půl miliardy

Přehraj video
Strakonickou teplárnu čeká v dohledné době modernizace dvou kotlů. Bezmála půlmiliardová investice by se však výraznějším způsobem neměla promítnout do konečné ceny tepla pro spotřebitele. Představitelé teplárny s rozvojovými plány seznámili minulý týden strakonické zastupitele při jejich březnovém jednání.

Město potvrdilo, že zůstane většinovým vlastníkem teplárny

V souvislosti s chystanou modernizací teplárenských kotlů strakoničtí zastupitelé na svém březnovém jednání schválili deklaraci, kterou se město Strakonice zavazuje, že až do úplného splacení bankovního úvěru zůstane většinovým vlastníkem teplárny. Současně tak byly vyvráceny fámy, že se město chystá prodat svůj podíl v teplárně, aby mělo peníze na další investiční akce. (bob)

Občanské sdružení Fokus pomáhá duševně nemocným lidem

Přehraj video
Redaktor: Regina Auterská
Kamera: Jaroslav Landsinger
Občanské sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Písek otevřelo právě před rokem svoji pobočku i ve Strakonicích. Vydali jsme se na návštěvu zjistit, jak uplynulý rok hodnotí pracovníci Fokusu i uživatelé jeho služeb a jaké mají plány do budoucna.

Základní umělecká škola si připomíná 70 let existence

Přehraj video
Kulaté výročí si připomíná základní umělecká škola ve Strakonicích. V rámci oslav, které probíhají již od podzimu loňského roku, se postupně představí všechny obory této školy.

Tenisovému turnaji dominovali Luhan s Fialou

Přehraj video
První ročník zimního celostátního turnaje mužů hostila nedávno otevřená tenisová hala ve Strakonicích. Dobrou formu prokázali rovněž zástupci domácího klubu.

Vedení města diskutovalo s občany na jarním setkání

Třetí jarní setkání strakonických občanů s vedením města se konalo ve společenském sále Šmidingerovy knihovny. Přítomní diskutovali zejména o významných projektech, které letos Strakonice čekají. Řeč tak byla například o úpravách Velkého náměstí, modernizaci čistírny odpadních vod či o výstavbě nové základní školy Povážská. (bob)

Ve Strakonicích bude veřejné čtení z bible

Veřejné čtení vybraných pasáží Bible se bude letos poprvé konat i ve Strakonicích. Akce, kterou připravily místní křesťanské církve a Šmidingerova knihovna, proběhne ve středu 31. března od 14 do 17 hodin na konci ulice U sv. Markéty poblíž Palachova mostu. Do veřejného čtení se vedle známých osobností mohou zapojit rovněž zájemci z řad veřejnosti. Navíc budou Strakonice hostit jednoho z hlavních českých překladatelů bible Michala Krchňáka, který bude od 18 hodin besedovat ve Šmidingerově knihovně. (bob)